Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Narada roczna podsumowująca 2018 rok

Data publikacji 25.01.2019

Wczoraj w Komendzie Powiatowej Policji w Grójcu odbyła się odprawa roczna podsumowująca wyniki pracy grójeckich policjantów w roku 2018. W naradzie uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp. Kamil Borkowski, Zastępca Prokuratora Okręgowego w Radomiu Robert Barszczyński, Starosta Powiatu Grójeckiego Krzysztof Ambroziak, samorządowcy oraz kadra kierownicza, policjanci i pracownicy grójeckiej jednostki.

Komendant Powiatowy Policji w Grójcu nadkom. Robert Faryna oraz jego zastępcy szczegółowo przedstawili wyniki pracy służby prewencyjnej i kryminalnej. Na spotkaniu podsumowano wyniki pracy grójeckich policjantów w roku 2018. O bezpieczeństwo mieszkańców powiatu grójeckiego w 2018 roku dbało 201 policjantów, wspieranych w służbie przez 33 pracowników cywilnych.

Ważnym elementem omawianym podczas odprawy było bezpieczeństwo w ruchu drogowym. W 2018 roku na terenie naszego powiatu odnotowano 128 wypadków drogowych, w których zginęło 14 osób. Ponadto odnotowano 757 kolizji drogowych.

Na terenie podległym KPP Grójec odnotowano ogółem 1917 przestępstw stwierdzonych. Skuteczność procesu wykrywczego wzrosła w stosunku do roku 2017 o blisko 4%, a wskaźnik wykrywalności osiągnął poziom 73,3%. W kategorii przestępstw kryminalnych w roku 2018 wszczęto o 135 postępowań mniej. W tej kategorii przestępstw nastąpił wzrost wykrywalności w stosunku do roku 2017 o blisko 5%, co dało wynik 60,1%. Wykrywalność w  tzw. "7 kategoriach przestępstw"  najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa wyniosła 37,5% i wzrosła w porównaniu do poprzedniego roku o blisko 6 %.

Następnie głos zabrał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp. Kamil Borkowski, który przedstawił wyniki pracy mazowieckich policjantów i odniósł się do efektów służby grójeckich funkcjonariuszy, pozytywnie podsumowując ich pracę. Omówił cele i zadania stojące przez funkcjonariuszami w nowym, 2019. Dalej głos zabrał Zastępca Prokuratora Okręgowego w Radomiu Robert Barszczyński, który odniósł się do wyników kryminalnych oraz bardzo dobrze ocenił współpracę grójeckich policjantów i prokuratorów, co przekłada się na wysoki poziom bezpieczeństwa na terenie naszego powiatu. Starosta Powiatu Grójeckiego Krzysztof Ambroziak, wysoko ocenił pracę tutejszych funkcjonariuszy i współpracę z nimi, oraz złożył podziękowania za zaangażowanie w służbę na rzecz społeczeństwa.

/AW

Powrót na górę strony