Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

JESIENNE WYKŁADY W PLENERZE

Data publikacji 18.10.2018

W październiku studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Warce spotkali się w leśniczówce z nadleśniczym Jarosławem Wróblewskim z Nadleśnictwa Dobieszyn oraz dzielnicową mł. asp. Aneta Ścisłowską. Celem wykładów było uświadomienie seniorom znaczenia lasów w środowisku człowieka oraz przybliżenie kwestii bezpiecznego wypoczynku w lesie i zasad przeciwpożarowych.

16 października Studenci UTW wyruszyli na plenerowe wykłady w pod wareckiej Leśniczówce. Spotkanie składało się z dwóch części. Pierwsza z nich był poświęcona kwestii znaczenia lasów – gospodarczego, społecznego i przyrodniczego, druga zaś bezpieczeństwu.

Na początek pan Jarek Wróblewski przekazał informacje o przyrodzie polskiej i zakresie działalności Lasów Państwowych. Następnie wykazał jak poszczególne elementy przyrody oddziałują wzajemnie na siebie oraz jak wielkie znaczenie ma zachowanie możliwie dużej różnorodności biologicznej w polskich lasów.

Podczas drugiego wykładu dzielnicowa mł. asp. Aneta Ścisłowska opowiadała o bezpiecznym wypoczynku w lesie i zasadach przeciwpożarowych jakie w lesie obowiązują. Spotkanie było też okazją do rozmów o bezpieczeństwie na drodze, policjantka uświadamiała studentów UTW  o zagrożeniach i korzyściach płynących z faktu posiadania odblasków, nie tylko poza obszarem zabudowanym. Ponadto policjantka po raz kolejny udzieliła ważnych porad jak nie stać się ofiarą oszustów stosujących metodę „na wnuczka czy policjanta”. Na spotkaniu szczegółowo omówiony został sposób działania sprawców i wskazane zagrożenia. Dzielnicowa przypomniała seniorom o aplikacji „Moja Komenda” jako narzędzie szybkiego kontaktu z policją, a w  szczególności ze swoimi dzielnicowymi. Seniorzy bardzo aktywnie włączali się do rozmowy, wykazywali spore zainteresowanie i zaangażowanie, dzielili się własnymi doświadczeniami, zadawali pytania, na które dzielnicowa starała się szczegółowo i wyczerpująco odpowiadać. Na zakończenie Podleśniczy i Dzielnicowa otrzymali pamiątkowe Podziękowania do studentów UTW za ciekawe wykłady i poświęcony czas.

/CESiR/AW

Powrót na górę strony