Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

ŚWIĘTO POLICJI W GRÓJCU

Data publikacji 24.07.2018

20 lipca w Komendzie Powiatowej Policji w Grójcu odbył się uroczysty apel, podczas którego m. in. wręczono akty mianowania na wyższe stopnie policyjne. Obchody święta Policji poprzedzono mszą świętą w kościele parafialnym Miłosierdzia Bożego w Grójcu.

Obchody Powiatowego Święta Policji rozpoczęły się o godzinie 11:30 uroczystą mszą w intencji policjantek, policjantów i pracowników Policji, która była celebrowana przez Powiatowego Kapelana Policji Księdza prałata Stefana Kazulaka wraz z księdzem Mirosławem Lewaszkiewiczem.

Przed budynkiem grójeckiej komendy, w ramach tegorocznych obchodów Święta Policji odbył się uroczysty apel. Uczestniczyli w nim Komendant Powiatowy Policji w Grójcu nadkom. Robert Faryna, Zastępca Komendanta nadkom. Paweł Kalinowski, policjanci i pracownicy Policji.

Udział w policyjnych uroczystościach wzięli także zaproszeni goście m. in. Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Rafał Rajkowski, Wicestarosta Powiatu Grójeckiego Dariusz Piątkowski, a także przedstawiciele służb mundurowych, instytucji, władz samorządowych oraz osoby prywatne.

Podczas uroczystości wręczono nominacje na wyższe stopnie służbowe 78 funkcjonariuszom z Komendy Powiatowej Policji w Grójcu. 4 funkcjonariuszy otrzymało awans przedterminowo. Komendant pogratulował policjantom awansów, a także podziękował za trudną i odpowiedzialną służbę wyróżniając 8 funkcjonariuszy i pracownika Policji.

Następnie wręczono podziękowania za współpracę dla władz samorządowych, służb mundurowych, instytucji oraz osób prywatnych działających na rzecz bezpieczeństwa na terenie naszego powiatu.

Na zakończenie uroczystości Komendant Powiatowy Policji w Grójcu podziękował Kapelanowi Grójeckiej Policji Księdzu Prałatowi Stefanowi Kazulakowi za wieloletnią współpracę i posługę kapłańską na rzecz policjantów, życząc jednocześnie zdrowia na emeryturze.

Zaproszeni goście podziękowali policjantom za służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców. Gratulowali policjantom osiągnięć i sukcesów w pracy. Padło wiele miłych słów i podziękowań za trud codziennej służby.

Na zakończenie przemówień Przewodniczący Rady Miejskiej w Grójcu Pan Adam Siennicki, Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Grójec oraz Przewodniczący Komisji Oświat, Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Grójcu Pan Zbigniew Krawczak na ręce Komendanta Powiatowego Policji złożyli nadany przez Radę Miejską w Grójcu Honorowy Medal za zasługi dla Gminy Grójec.

/AW

 

 

Powrót na górę strony