Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie działań NURD

Data publikacji 28.03.2018

Pomimo ciągłej poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na uwagę zasługuje fakt, że ryzyko utraty życia na naszych drogach przez niechronionych uczestników ruchu drogowego jest dwukrotnie większe niż średnia europejska.

Dlatego też, zgodnie z harmonogramem działań krajowych, we wtorek na terenie powiatu grójeckiego zostały przeprowadzone działania pod nazwą „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Działania miały na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz egzekwowanie stosowania się uczestników ruchu do przepisów dotyczących relacji kierujący – pieszy oraz kierujący pojazdem silnikowym – rowerzysta.

Utrzymujący się wysoki poziom zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym w kraju, jak również na terenie garnizonu mazowieckiego spowodowany jest m.in nagminnym łamaniem obowiązujących przepisów ruchu drogowego przez kierujących oraz niechronionych uczestników dróg.

Istniejący stan bezpieczeństwa na drogach obliguje policjantów służby ruchu drogowego do podjęcia zdecydowanych działań w celu ograniczenia negatywnych zjawisk.

Śmiertelność w wypadkach drogowych w Polsce na tle innych państw europejskich jest wyjątkowo wysoka. Na każde 100 wypadków w naszym kraju ginie 12 osób, podczas gdy średnio w krajach UE zaledwie 3 osoby. Towarzyszy temu wysoki odsetek urazów powypadkowych prowadzących do trwałego inwalidztwa.

W działaniach na terenie powiatu grójeckiego łącznie brało udział 26 policjantów.

Policjanci łącznie ujawnili aż 56 wykroczeń, w tym popełnione przez:

  • Kierujących pojazdami silnikowymi 40
  • Kierujących rowerami 1
  • Pieszych 15

Należy zauważyć, że 15 pieszych przechodziło przez jezdnię w miejscu niedozwolonym. Niestety są to osoby, które są bardzo narażone na stanie się ofiarą wypadku drogowego. Dla policjantów największym sukcesem podczas działań byłaby sytuacja, w której nie byłoby popełnionych wykroczeń.

/AW

Powrót na górę strony