Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Jutro działania „Noga z gazu”

Data publikacji 15.03.2018

W roku 2018 w okresie od 01 stycznia do 11 marca kierujący pojazdami spowodowali 916 zdarzeń drogowych, gdzie podstawową przyczyną było niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. W zdarzeniach tych śmierć poniosło 13 osób , a dalszych 144 zostało rannych.

Mając zatem na względzie potrzebę poprawy przestrzegania przez kierujących przepisów dotyczących prędkości jazdy oraz realizując założenia NP BRD w dniu 16.03.2018 r., w godz. 08:00 – 17:00 na terenie 17 jednostek Policji garnizonu mazowieckiego, przeprowadzone zostaną działania pod nazwą „NOGA Z GAZU!”

Celem działań jest:

  1. uświadomienie kierującym jak dużym zagrożeniem dla innych uczestników ruchu drogowego oraz przyczyną większości zdarzeń drogowych jest przekraczanie lub niedostosowanie prędkości do przepisów lub warunków ruchu.

  2. Rozpowszechnienie za pośrednictwem środków masowego przekazu informacji na temat problemu polegającego na powszechnym nieprzestrzeganiu ograniczeń prędkości przez kierujących oraz skutków zdarzeń drogowych spowodowanych niedostosowaniem prędkości do warunków ruchu, a także podejmowanych przez Policję działań zapobiegawczych w tym zakresie.

  3. Zwiększenie wrażliwości i wzmocnienie w społeczeństwie braku akceptacji dla tego typu zachowań.

Wydział Ruchu Drogowego KWP zs. w Radomiu

Powrót na górę strony