Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o pracy

Data publikacji 27.02.2018

Komenda Powiatowa Policji w Grójcu poszukuje kandydatów na stanowisko Kserografista w Zespole Prezydialnym.

Wymiar etatu: 0,75 (6 godzin dziennie)

Godziny pracy: 7.30 – 13.30

Wynagrodzenie: 1718,- brutto (plus wysługa lat)

Miejsce wykonywania pracy: KPP Grójec

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

  1. Obsługa powielarni KPP w Grójcu.

  2. Prowadzenie recepcji na parterze budynku KPP w Grójcu

  3. Doręczanie korespondencji do Sądu Rejonowego i innych instytucji.

  4. Prowadzenie podręcznego magazynu eksploatacyjnego.

  5. Przygotowanie dokumentacji archiwalnej.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

- wykształcenie minimum średnie

- doświadczenie zawodowe: 1 rok w pracy biurowej

- sprawna obsługa komputera

- skrupulatność

- otwartość

- komunikatywność

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- życiorys i list motywacyjny

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

- kopie świadectw pracy

 

Oświadczenie m u s i być podpisane w własnoręcznie, opatrzone aktualną datą.

Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.

 

Dodatkowe in formacje można uzyskać pod nr tel.: /048/ 668-72-42, /048/ 668-72-56

 

Powrót na górę strony