Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie efektów pracy grójeckich policjantów w 2017 roku

Data publikacji 27.02.2018

W Komendzie Powiatowej Policji w Grójcu odbyła się odprawa roczna podsumowująca wyniki pracy grójeckich policjantów w roku 2017. W naradzie uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp. Kamil Borkowski, Starosta Powiatu Grójeckiego Marek Ścisłowski, samorządowcy oraz kadra kierownicza, policjanci i pracownicy grójeckiej jednostki.

Na spotkaniu podsumowano wyniki pracy grójeckich policjantów w roku 2017 oraz omówiono cele i zadania stojące przez funkcjonariuszami w nowym, 2018 roku. Komendant Powiatowy Policji w Grójcu nadkom. Robert Faryna oraz jego zastępcy szczegółowo przedstawili wyniki pracy służby prewencyjnej i kryminalnej.

O bezpieczeństwo mieszkańców powiatu grójeckiego w 2017 roku dbało 200 policjantów, wspieranych w służbie przez 35 pracowników cywilnych.

Ważnym elementem omawianym podczas odprawy było bezpieczeństwo w ruchu drogowym. W 2017 roku na terenie naszego powiatu odnotowano 110 wypadków drogowych, w których zginęło 12 osób. Ponadto odnotowano 771 kolizji drogowych. W porównaniu do roku ubiegłego odnotowano o 30 wypadków mniej, oraz o ponad połowę mniej zabitych. W 2016 r. na naszych drogach zginęło 25 osób.

Na terenie podległym KPP Grójec odnotowano ogółem 2041 przestępstw stwierdzonych. Skuteczność procesu wykrywczego wzrosła w stosunku do roku 2016 o blisko 7%, a wskaźnik wykrywalności osiągnął poziom 69,4%. W kategorii przestępstw kryminalnych w roku 2017 wszczęto o 239 postepowań mniej. W tej kategorii przestępstw nastąpił wzrost wykrywalności w stosunku do roku 2016 o 7,6%, co dało wynik 55.5%. Wykrywalność w  tzw. "7 kategoriach przestępstw"  najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa wyniosła 32,1%.

Po wystąpieniu Komendanta Powiatowego Policji w Grójcu nadkom. Roberta Faryny, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Grójcu podinsp. Michał Skwarczyński przedstawił i omówił wyniki służby prewencyjnej. Następny głos zabrał Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Grójcu kom. Paweł Kalinowski, który omówił wyniki służby kryminalnej. Nastepnie głos zabrał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp. Kamil Borkowski, który przedstawił wyniki pracy mazowieckich policjantów i odniósł się do efektów służby grójeckich funkcjonariuszy.

Zabierający podczas odprawy głos Starosta Powiatu Grójeckiego Pan Marek Ścisłowski oraz samorządowcy dobrze ocenili pracę tutejszych funkcjonariuszy i złożyli im podziękowania za zaangażowanie w służbę na rzecz społeczeństwa.

/AW

Powrót na górę strony