Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowy Dzień Ofiar Przestępstw – 22 lutego

Data publikacji 22.02.2018

W krajach Unii Europejskiej, Dzień Ofiar Przestępstw obchodzony jest od 1988 roku, w dniu 22 lutego. Polska obchodzi ten dzień od 2003 roku.

W ostatnich latach w Polsce, coraz więcej uwagi poświęca się problematyce dotyczącej praw ofiar przestępstw. W 1999 roku, organizacje pozarządowe wraz z Ministerstwem Sprawiedliwości przygotowały Kartę Praw Ofiary. Karta ta jest pewnego rodzaju zestawieniem obowiązujących praw przysługujących ofiarom przestępstw wraz z instrukcją, czego konkretnie i od kogo ofiara przestępstwa może się domagać.

Karta ma stanowić pomoc dla każdego pokrzywdzonego w sytuacji, gdy jego prawa nie są respektowane oraz przypominać policjantom, prokuratorom i sędziom, że dążąc do zebrania materiału dowodowego oraz ustalenia i osądzenia faktycznych sprawców przestępstw, nie mogą zapominać o szczególnej sytuacji pokrzywdzonego.

Zgodnie z kartą, ofiara przestępstwa ma prawo do: pomocy, godności, szacunku i współczucia, wolności od powtórnego zranienia (czyli wtórnej wiktymizacji), dostępu do wymiaru sprawiedliwości, mediacji i pojednania ze sprawcą, do zadośćuczynienia jej krzywdom.

Dzień 22 lutego nie jest okazją do świętowania. To dzień, kiedy w sposób szczególny powinniśmy zwracać uwagę na osoby poszkodowane w wyniku przestępstw, których setki tysięcy jest wśród nas. Każdy może stać się potencjalną ofiarą przestępstwa np. przemocy domowej, kradzieży, rozboju, wypadku drogowego…

Dlatego warto wiedzieć, jakie prawa mają ofiary przestępstw w świetle prawa polskiego. Najważniejsze jednak jest, żeby pamiętać o tych osobach przez cały rok. Dotyczy to zwłaszcza dzieci poszkodowanych np. w wyniku przemocy, one zwłaszcza potrzebują troski i opieki.

Pamiętajcie, ze jeśli dzieje Wam się krzywda, to nie tylko policjant, pedagog, nauczyciel, ale też każdy z dorosłych ma obowiązek udzielić Wam pomocy.

O pomoc możecie również zwrócić się do Rzecznika Praw Dziecka, pisząc na adres rpd@brpd.gov.pl lub dzwoniąc pod numer Telefonu Zaufanie Rzecznika Praw Dziecka.

 

 

Powrót na górę strony