Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

POLICJA APELUJE DO PIESZYCH I KIEROWCÓW O OSTROŻNOŚĆ

Data publikacji 17.02.2018

Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, czyli piesi i rowerzyści, to grupa użytkowników dróg, szczególnie narażonych na niebezpieczeństwo utraty zdrowia, a nawet życia w konfrontacji z samochodami. W okresie zimowym często dochodzi do znacznego pogorszenia warunków na drogach. Szczególnie w tym czasie należy zadbać o własne bezpieczeństwo.

Okres zimowy wiąże się przede wszystkim ze specyficznymi warunkami atmosferycznymi powodującymi brak kontrastu pomiędzy pieszym a otoczeniem. W tych warunkach niezbędne jest zachowanie przez uczestników ruchu drogowego podwyższonej ostrożności, zwłaszcza w miejscach niedostatecznie oświetlonych, a w szczególności w rejonach przejść dla pieszych, gdzie złudne poczucie bezpieczeństwa skłania pieszych do nieostrożnego wchodzenia na jezdnię nawet w  bezpośredniej bliskości nadjeżdżającego pojazdu. Bezpieczeństwo pieszych, podobnie jak i rowerzystów, jest w dużej mierze uzależnione od tego, czy są dobrze widoczni dla kierujących pojazdami. Wielu tragedii na drodze można uniknąć poprzez odpowiedzialne zachowanie i stosowanie zasady ograniczonego zaufania względem innych uczestników ruchu drogowego.
 
Oto kilka podstawowych zasad, z które powinni stosować piesi i rowerzyści:

• przechodźmy w miejscach do tego przeznaczonych, a jeżeli takich brakuje, szczególnie poza miastem, zachowajmy szczególną ostrożność;

• nigdy nie wbiegajmy i nie wjeżdżajmy rowerem  raptownie na jezdnię;

• poza obszarem zabudowanym chodźmy zawsze lewą stroną drogi, by widzieć nadjeżdżający z naprzeciwka pojazd;

• obligatoryjnie zaopatrzmy się w elementy odblaskowe lub latarkę, szczególnie po zmierzchu, kiedy  widoczność jest gorsza,  a ciemne kolory ubrania powodują, że pieszy zauważany  jest przez kierowcę w ostatnim momencie.

 

Piesi oraz rowerzyści wyposażeni w elementy odblaskowe widoczni będą  dla kierowcy pojazdu ze znacznie większej odległości, co pozwoli na wcześniejszą jego reakcję.

 

Kierowcy również w tym trudnym okresie powinni zachować szczególną ostrożność:

• zwalniać i zatrzymywać się przed przejściem dla pieszych, w momencie kiedy pieszy sygnalizuje zamiar przejścia,

• nie wyprzedzać innych pojazdów na przejściach, gdzie może łatwo dojść do potrącenia,

• nie zjeżdżać nagle na pobocze szczególnie w porze wieczornej,

• jeździć bez brawury z dozwoloną prędkością, by móc w sytuacji kryzysowej odpowiednio wcześnie zareagować.

Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do obowiązujących przepisów, bo kiedy zaczyna brakować nam wyobraźni i zdrowego rozsądku dochodzi do przykrych, a niejednokrotnie tragicznych w skutkach zdarzeń, w których poszkodowani tracą nie tylko zdrowie, ale też i bezcenne życie.

 

Powrót na górę strony