Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczna droga i Stop wypadkom !!!

Data publikacji 30.01.2018

Ferie nadal trwają, a dzieci wyjeżdżają na wycieczki i obozy zimowe. Przypominamy, że funkcjonariusze regularnie prowadzą kontrole autobusów.

Mimo, że na terenie naszego powiatu "Ferie" już się zakończyły to w dalszym ciągu funkcjonariusze grójeckiej komendy prowadzą między innymi działania „Trzeźwość w przewozie osób”, które mają na celu ujawnianie i uniemożliwianie dalszej jazdy nietrzeźwym kierowcom pojazdów komunikacji publicznej, taksówek, transportu prywatnego osób, a także nauki jazdy. Na kierujących takimi pojazdami spoczywa szczególna odpowiedzialność, bowiem zdarzenia drogowe z ich udziałem powodują zagrożenie dla znacznej liczby użytkowników dróg. Mundurowi sprawdzają stan trzeźwości kierujących autobusami, „busami” a także pojazdami nauki jazdy oraz kierujących innymi pojazdami realizującymi transport osób.

Do podstawowych zadań policjantów drogówki należeć będzie w tym okresie kontrola autokarów. Funkcjonariusze będą sprawdzać ich stan techniczny, wyposażenie i oznakowanie. Skontrolują kierujących pod kątem trzeźwości i wymaganych od nich dokumentów  jak również sprawdzą też czy pasażerowie przewożeni są zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa. Ponadto na terenie działania grójeckiej Policji mundurowi do końca trwania krajowych "Ferii" prowadzić będą działania pn. "Bezpieczne przejście", gdzie jednym z priorytetowych zadań jest ograniczenie wypadków drogowych z udziałem pieszych uczestników ruchu drogowego. Działania te będą skoncentrowane nie tylko na ujawnianiu wykroczeń popełnianych przez pieszych, ale również na grożących w ich bezpieczeństwo. Szczególnej uwagi wymaga obszar wyznaczony przez znak "D-6" - przejście dla pieszych. Miejsce to powinno być traktowane przez wszystkich użytkowników dróg jako obszar bezpieczeństwa dla pieszych. I to tu pieszy powinien mieć możliwość bezpiecznego przekraczania jezdni a kierujący powinien umożliwić mu osiągnięcie tego celu, dlatego należy pamiętać o obowiązku zachowania szczególnej ostrożności w rejonie przejść dla pieszych.

 

Głównym celem tych działań, jest poprawa bezpieczeństwa i ograniczenie liczby wypadków !!!

 

 

KK

 

Powrót na górę strony