Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pomoc dla bezdomnych: mazowiecka infolinia 987

Data publikacji 23.01.2018

Okres zimowy niesie zagrożenia dla osób bezdomnych utraty ich zdrowia, a nawet życia z powodu wychłodzenia. Jest coraz zimniej, szczególnie w nocy, dlatego grójeccy policjanci kontrolują miejsca, w których mogą przebywać osoby bezdomne. Zwracajmy też uwagę na osoby starsze, samotnie mieszkające. Nie bądźmy obojętni na cudzą krzywdę, bo każdy z nas może pomóc. 3270 miejsc w schroniskach i noclegowniach, 4 ogrzewalnie oraz punkty medyczne – taką pomoc mogą otrzymać bezdomni na Mazowszu. Opieka organizowana jest przez gminy. Dzwoniąc na bezpłatną infolinię 987, można uzyskać informacje dotyczące pomocy dla bezdomnych.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki uruchomił bezpłatną infolinię 987. Pracownicy Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego udzielają informacji na temat możliwych form wsparcia – wskazują najbliższe schroniska, jadłodajnie czy punkty pomocy medycznej.

Ponad 3 tys. miejsc dla bezdomnych na Mazowszu

Podczas tegorocznej zimy na Mazowszu bezdomni będą mieli do dyspozycji 52 placówki (w tym 19 w Warszawie) z 3 270 miejscami (1 176 w Warszawie, 2094 poza Warszawą, w tym m.in.: 73 w Radomiu, 20 w Ostrołęce, 95 w Płocku, 40 w Siedlcach, 132 w Turowie k. Ciechanowa). Są to zarówno noclegownie, schroniska oferujące czasowe schronienie i pełne wyżywienie, jak i hostele zapewniające stałe lub czasowe zamieszkanie, wyżywienie oraz kompleksową opiekę wspomagającą. Dodatkowo wyodrębniono oddzielne placówki dla kobiet, mężczyzn, matek z dziećmi i dorosłych. W sumie są to 42 schroniska, 6 noclegowni, 4 ogrzewalnie.

Pełna lista placówek znajduje się na stronie internetowej MUW.

138 tys. zł dla organizacji wspierających bezdomnych

W 2017 roku Wojewoda Mazowiecki w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej dofinansuje pięć projektów z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania bezdomności na łączną kwotę 138 190 zł. W 2016 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznało kwotę 450 tys. zł organizacjom pozarządowym na Mazowszu w ramach „Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności” – edycja 2016”.

Do wszystkich gmin z województwa mazowieckiego skierowane zostało pismo z prośbą o podjęcie działań osłonowych wobec osób bezdomnych, zagrożonych bezdomnością oraz osób starszych i ubogich. Wszystkie osoby potrzebujące pomocy w formie tymczasowego schronienia mogą również zgłaszać się do ośrodków pomocy społecznej, funkcjonujących w każdej gminie i dzielnicy w województwie mazowieckim, a także bezpośrednio do zamieszczonych w wykazie placówek. W razie nagłej potrzeby uzyskania pomocy w formie schronienia należy zgłosić się do straży miejskiej czy gminnej lub policji.

 

KWP zs. w Radomiu/KK

 

Powrót na górę strony