Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Jutro działania „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”

Data publikacji 23.01.2018

Utrzymujący się wysoki poziom zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym w kraju, jak również na terenie garnizonu mazowieckiego spowodowany jest m.in. nagminnym łamaniem obowiązujących przepisów ruchu drogowego przez kierujących oraz niechronionych uczestników dróg. Istniejący stan bezpieczeństwa na drogach obliguje policjantów służby ruchu drogowego do podjęcia zdecydowanych działań w celu ograniczenia negatywnych zjawisk.

Głównym celem tych działań, będzie poprawa bezpieczeństwa i ograniczenie liczby wypadków. Akcja która rozpocznie się o godzinie 6:00 i będzie realizowana na terenie całego powiatu i ma na celu uświadomienie niechronionym uczestnikom ruchu drogowego o zagrożeniach, jakie mogą wystąpić w związku z niestosowaniem się do przepisów obowiązujących na drodze.

Pamiętajmy o przestrzeganiu przepisów oraz zachowaniu ostrożności i rozwagi podczas poruszania się po drodze. Nie zapominajmy o noszeniu elementów odblaskowych, dzięki nim jesteśmy lepiej widoczni na drodze a tym samym bardziej bezpieczni. 

 

KK

Powrót na górę strony