Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie działań „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”

Data publikacji 20.04.2018

Utrzymujący się wysoki poziom zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym w kraju, jak również na terenie garnizonu mazowieckiego spowodowany jest m.in. nagminnym łamaniem obowiązujących przepisów ruchu drogowego przez kierujących oraz niechronionych uczestników dróg. Istniejący stan bezpieczeństwa na drogach obliguje policjantów służby ruchu drogowego do podjęcia zdecydowanych działań w celu ograniczenia negatywnych zjawisk.

Śmiertelność w wypadkach drogowych w Polsce na tle innych państw europejskich jest wyjątkowo wysoka. Na każde 100 wypadków w naszym kraju ginie 12 osób, podczas gdy średnio w krajach UE zaledwie 3 osoby. Towarzyszy temu wysoki odsetek urazów powypadkowych prowadzących do trwałego inwalidztwa.

Wczoraj przeprowadzono działania pod nazwą „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. W działaniach na terenie naszego powiatu brało udział 15 policjantów.

Policjanci przeprowadzający kontrole drogowe, ujawnili 6 naruszeń przepisów ruchu drogowego przez pieszych oraz 40 przez kierujących pojazdami.

Należy zauważyć, że większość ukaranych pieszych przechodziło przez jezdnię w miejscu niedozwolonym. Niestety są to osoby, które są bardzo narażone na stanie się ofiarą wypadku drogowego. Dla policjantów największym sukcesem podczas działań byłaby sytuacja, w której nie byłoby popełnionych wykroczeń.

/AW

Powrót na górę strony