Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach

Data publikacji 15.12.2017

Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach powstała dzięki inicjatywie ludzi z wrażliwością aniołów. Dostrzegli oni konieczność istnienia organizacji pomagającej rodzinom, które straciły największy skarb – miłość matki i żony, ojca i męża… Dlaczego? Bo ślubowali i wypełnili słowa treścią... „[...] służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia [...]” - fragment Roty Ślubowania.

Pierwsze inicjatywy powstania Fundacji pojawiły się w latach 90-tych, a wynikały ze zdarzeń, które były tragiczne w skutkach: zaczęła rosnąć liczba  policjantów, którzy zginęli podczas pełnienia służby. Naturalnym odruchem koleżanek i kolegów z pracy była chęć pomocy osieroconym rodzinom.

Celem statutowym działalności Fundacji jest pomoc wdowom i dzieciom, osieroconym przez policjantów poległych na służbie. Realizacja tych celów następuje w wyniku następujących działań:

- zapomogi materialne i finansowe wdowom i sierotom po poległych Funkcjonariuszach Policji, pozostających w trudnych  warunkach materialnych i życiowych,

- stypendia i pomoc materialną związaną z kształceniem i nauką sierot znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,

- organizowanie oraz dofinansowanie pobytu dzieci i młodzieży na koloniach i obozach,

- dofinansowanie kosztów leczenia i rehabilitacji wdów i sierot.

Misje i cele realizowane są dzięki społecznemu zaangażowaniu wielu osób. Członkowie Rady i Zarządu Fundacji swoją działalność i pracę na rzecz Fundacji wykonują bez pobierania wynagrodzenia przy dużym wsparciu i zaangażowaniu Policjantów i Pracowników Policji w kraju.

www.fundacjapolicja.pl

www.fundacjapolicja.pl/pomagaj/przeka%C5%BC-1

Powrót na górę strony