Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie grójeckiej debaty społecznej dotyczącej bezpieczeństwa

Data publikacji 29.11.2017

Dzisiaj w budynku Grójeckiego Ośrodka Kultury odbyła się piąta już debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa mieszkańców powiatu grójeckiego. W debacie udział wzięli przedstawiciele Policji, lokalnych samorządów oraz mieszkańcy. Podczas spotkania omówiono stan bezpieczeństwa na terenie powiatu, jak również zwrócono uwagę na obecne problemy sygnalizowane przez mieszkańców.

Spotkanie poświęcone analizie bieżącego stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu grójeckiego oraz wymianie informacji o dostrzeganych przez mieszkańców problemach związanych z bezpieczeństwem, zostało zorganizowane przez kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Grójcu.

Do udziału w dyskusji zaproszeni zostali nie tylko przedstawiciele samorządu lokalnego w osobach Wicestarosty Grójeckiego p. Dariusza Piątkowskiego, Burmistrza Miasta Grójec p. Jacka Stolarskiego, Wójtów gmin z terenu naszego powiatu, ale także przedstawiciele szkół, instytucji publicznych odpowiadających za bezpieczeństwo, młodzież szkolna i oczywiście zainteresowani poprawą bezpieczeństwa mieszkańcy powiatu.

Po powitaniu uczestników debaty oraz przedstawieniu założeń debat społecznych i zaplanowanego harmonogramu spotkania, głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Grójcu nadkom. Robert Faryna, który omówił osiągnięte efekty i aktualny stan bezpieczeństwa na terenie powiatu grójeckiego w odniesieniu do ubiegłych lat, wybrane działania profilaktyczne realizowane przez funkcjonariuszy w 2017 roku, rolę dzielnicowego i aplikacji „Moja Komenda”, jak również zaprezentował sposób realizacji wniosków zgłoszonych podczas debaty ewaluacyjnej w 2016 roku.

W kolejnym etapie debaty Neczelnik Wydziału Prewencji podinsp. Paweł Korczak w sposób praktyczny przedstawił działanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Po zakończonych prezentacjach przyszedł czas na dyskusję podczas której uczestnicy zgłaszali swoje spostrzeżenia związane z akcjami dotyczacymi badań stanu trzeźwości kierowców oraz znaków drogowych.

W trakcie spotkania uczestnicy debaty wypełnili anonimowe ankiety dotyczące oceny stanu bezpieczeństwa oraz oczekiwań wobec Policji. Zebrani na debacie mieszkańcy mieli również okazję do bezpośredniego poznania swojego dzielnicowego.

Zasygnalizowane przez mieszkańców spostrzeżenia niewątpliwie pomogą grójeckim funkcjonariuszom oraz instytucjom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo ukierunkować swoje działania celem poprawy szeroko pojętego bezpieczeństwa.

 

/AW

Powrót na górę strony