Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowy Dzień Mediacji 19 października 2017 roku

Data publikacji 13.10.2017

Tegoroczny Międzynarodowy Dzień Mediacji obchodzony będzie w dniu 19 października 2017 r. Przykładem lat ubiegłych w tygodniu od 16 do 20 października 2017 r. obchodzony będzie tzw. Tydzień Mediacji.

Koordynacją działań o charakterze lokalnym zajmują się właściwi koordynatorzy ds. mediacji w sądach okręgowych.

Koncepcja tegorocznych obchodów opiera się przede wszystkim na propagowaniu inicjatyw oddolnych - włączeniu środowisk lokalnych do działań prowadzonych przez koordynatorów ds. mediacji w sądach powszechnych, a także prezesów sądów i sędziów, oraz na współpracy pomiędzy ośrodkami mediacyjnymi, praktykami wymiaru sprawiedliwości i Ministerstwem Sprawiedliwości.

Koordynatorem z  ramienia KPP w Grójcu jest asp. sztab. Wioletta Wojciechowska telefon kontaktowy 48 668 72 96 lub 48 668 72 00.

Ponadto w KPP w Grójcu podczas tygodnia mediacji wyznaczeni będą funkcjonariusze, którzy będą pełnić dyżury w ramach tygodnia mediacji.

Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości zostaną opublikowane odnośniki do informacji o wydarzeniach lokalnych opublikowanych na stronach sądów okręgowych i przekazanych przez sądy do Ministerstwa Sprawiedliwości.

W dniach 18-19 października 2017 r. planowana jest konferencja „Edukacja prawna młodzieży oraz mediacja w szkole – w świetle teorii i praktyki”, która odbędzie się w Warszawie lub okolicach. Konferencja będzie organizowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z partnerem z Królestwa Norwegii. 

W Konferencji wezmą udział przedstawiciele m.in. Ambasady Królestwa Norwegii, przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, osoby reprezentujące sądy, w których realizowane są działania z zakresu edukacji prawnej, przedstawiciele kuratoriów oświaty, przedstawiciele Ośrodku Rozwoju Edukacji, przedstawiciele korporacji prawniczych, mediatorzy, koordynatorzy ds. mediacji w sądach okręgowych, nauczyciele i uczniowie oraz goście zagraniczni.

Konferencja będzie stanowiła doskonałą okazję do zaprezentowania działań realizowanych w ramach edukacji prawnej oraz mediacji w szczególności poprzez:

  1. Rozwijanie wspólnego zainteresowania środowisk prawniczych oraz edukacyjnych w zakresie budowania instytucjonalnego oraz komplementarnego systemu edukacji prawnej obejmującego także mediację wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz w otoczeniu szkolnym;
  2. Zapoznanie uczestników z modelem edukacji prawnej oraz mediacji w szkole w Królestwie Norwegii, Szwecji, Gruzji oraz w innych wybranych państwach zrzeszonych w  Radzie Europy;
  3. Ugruntowanie współpracy międzynarodowej w zakresie edukacji prawnej oraz mediacji w szkole;
  4. Zapoznanie uczestników z wybranymi programami edukacji prawnej prowadzonymi w sądach okręgowych;
  5. Promocja dobrych praktyk edukacyjnych oraz mediacyjnych;
  6. Zainicjowanie płaszczyzny współpracy oraz wymiany doświadczeń w zakresie edukacji prawnej oraz mediacji w szkołach.

Źródło : MS

Powrót na górę strony