Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY

Data publikacji 29.08.2017

Policjanci grójeckiej drogówki przeprowadzają lustracje dróg w rejonie szkół i placówek oświatowych przed rozpoczęciem roku szkolnego.

W trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, funkcjonariusze ruchu drogowego przeprowadzają kontrole w rejonach szkół i placówek oświatowych na terenie miasta i powiatu grójeckiego. Celem lustracji dróg jest sprawdzenie zasadności istniejącego oznakowania z uwzględnieniem natężenia ruchu, ukształtowania terenu i geometrii drogi, przed „pierwszym szkolnym dzwonkiem”.

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego od 4 września br.  policjanci będą czuwać nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży rozpoczynających nowy rok szkolny .

Zbliżające się zakończenie wakacji i początek nowego roku szkolnego wiążą się ze wzrostem natężenia ruchu pieszych i pojazdów w rejonach szkół. Od pierwszych dni września na drogach pojawią się dzieci, które wraz z ukończeniem siódmego roku życia uzyskały formalne prawo samodzielnego poruszania się po drogach w charakterze pieszych.

Potrzeba wsparcia rodziców i placówek oświatowych w jak najszybszej adaptacji tych dzieci do nowej sytuacji jest jednym z powodów prowadzonej rokrocznie przez Policję kampanii „Bezpieczna droga do szkoły”.

Równie ważnym powodem jest potrzeba przekazania wiedzy starszym pieszym i kierującym pojazdy, poprzez przypomnienie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego obowiązujących  w rejonach szkół oraz zasad obowiązujących podczas odprowadzania i dowożenia dzieci do szkoły.

W tym roku działania „Bezpieczna droga do szkoły”, których nadrzędnym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w drodze do szkoły i podczas powrotu ze szkoły do domu, a tym samym ograniczenie liczby zdarzeń drogowych z udziałem najmłodszych, zostaną przeprowadzone w dniach 4 – 8 września br.

 

Powrót na górę strony