Stop przemocy

Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie

Data publikacji 29.11.2016

Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie

 
  •  
  •  
  •  
  •  

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zobowiązała Radę Ministrów do przyjęcia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, natomiast na ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego nałożyła zadania związane z monitorowaniem realizacji Programu.

Zadaniem Programu jest wprowadzenie w życie szerokiego spektrum działań mających na celu zarówno zwrócenie uwagi opinii publicznej na zjawisko przemocy w rodzinie jak i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz zwiększenie profesjonalizmu służb społecznych w udzielaniu pomocy ofiarom przemocy rodzinnej, a także w podejmowaniu odpowiednich działań wobec sprawców.

 

Poniżej podajemy dane teleadresowe podmiotów oraz organizacji pozarządowych a także zakres realizowanych przez nie oddziaływań, w szczególności korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie: 

 

BIURO PORAD OBYWATELSKICH

ul. Zgoda 2, 08-400 Garwolin

tel. 25 682 20 75

e-mail:bpo_garwolin@interia.pl

-porady prawne

- pomoc psychologiczna

 

OŚRODEK REHABILITACJI "MONAR"

Głosków 43, 08-412 Borowie

tel. 25 681 64 24

e-mail: gloskow@monar.org

 

Garwolin

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin

tel. 25 684 34 41

e-mail:mops@garwolin.pl

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin

tel. 25 682 05 60

e-mail:gops@garwolin-gmina.pl

 

"Trzeźwi Bądźcie" - Wojciech Urbański

ul. Staszica 13, 08-400 Garwolin

tel. 664 957 530

AA - wtorek, piątek (lato) godz. 19,00; (zima) godz. 18,00; niedziela godz. 11,00

Grupa terapeutyczna dla osób uzależnionych  - czwartek godz. 19,30

AL-ANON  - poniedziałek godz. 18,00

 

Górzno

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Górzno 131, 08-404 Górzno

tel. 25 681 22 84

e-mail: gops@gorzno.ugm.pl

 

Borowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Sasimowskiego 10, 08-412 Borowie

e-mail:mryniewicz@gazeta.pl

 

Łaskarzew

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Duży Rynek 32, 08-450 Łaskarzew

tel. 25 684 59 63

e-mail:mops@miasto.laskarzew.pl

AA – niedziela godz. 19,00 Plebania Łaskarzew

AL.-ANON – wtorek godz. 18,00 Plebania Łaskarzew

TERAPIA UZALEŻNIEŃ – poniedziałek od godz. 16,00

Dom Kultury „Bajka” Łaskarzew ul. Alejowa 13

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Ul. Duży Rynek 32,08-450 Łaskarzew

Tel.25 684 50 59

e-mail: gops_laskarzew@pro.onet.pl

 

Maciejowice

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Ul. Kościuszki 17, 08-480 Maciejowice

Tel. 25 682 57 80

e-mail: gops_maciejowice@poczta.onet.pl

AA – poniedziałek godz. 18,00 Plebania Maciejowice

 

Miastków Kościelny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny

Tel. 25 751 12 88

e-mail: gops@miastkowkoscielny.pl

Parysów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Ul. Kościuszki 28, 08-441 Parysów

Tel. 25 685 01 42

e-mail: gops@parysow.pl

Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i osób dotkniętych przemocą – I i III środa miesiąca od godz. 15,00

 

Pilawa

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Ul. Wyzwolenia 158, 08-440 Pilawa

Tel. 25 685 60 53

e-mail: mops@pilawa.com.pl

AA- niedziela godz. 18,00 budynek PKO Pilawa

AL-ANON – czwartek godz. 18,00 budynek PKO Pilawa

Wtorek (latem) godz. 19,00, (zimą) godz. 18,00 Plebania Trąbki

Punkt konsultacyjny dla uzależnionych i współuzależnionych – czwartek godz. 15,00-17,00 UG Pilawa

Psycholog – III wtorek miesiąca godz. 15,00-17,00 UG Pilawa

 

Sobolew

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew

Tel. 25 682 51 03

e-mail: gopssobolew@o2.pl

AA – piątek godz. 19,00 UG Sobolew

AL-ANON – wtorek godz. 16,30 UG Sobolew

 

Trojanów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

08-455 Trojanów 57a

Tel. 25 682 71 95

e-mail: gops@trojanow.pl

AA – czwartki (lato) godz. 17,00, (zima) godz. 16,00 UG Trojanów

Psycholog – I i III środa miesiąca godz. 14,00-17,00 UG Trojanów

Terapia uzależnień – II i IV środa miesiąca godz. 14,00-17,00 UG Trojanów

 

Wilga

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Ul. Warszawska 38, 08-470 Wilga

Tel. 25 685 30 71

e-mail: gopswilga@interia.pl

 

Żelechów

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Ul. Piłsudskiego 47, 08-430 Żelechów

Tel. 25 754 11 46

e-mail: mgops_z@interia.pl

AA – poniedziałek godz. 18,00 Żelechów ul. Piłsudskiego 34

Psycholog – czwartek godz. 15,30-17,30 Żelechów ul. Piłsudskiego 34

 

SPZOZ ŁUKÓW

Ul. Rogalińskiego 3, 21-400 Łuków

Tel. 25 798 20 01

e-mail: spzoz@spzoz.lukow.pl

oddział odwykowy tel. 25 798 48 80

oddział psychiatryczny tel. wew. 314, 316

oddział detoksykacyjny Tel. wew. 312, 313

terapia współuzależnienia od alkoholu Tel. wew. 325

 

Szczegółowe informacje o przysługujących Ci uprawnieniach  i obowiązkach znajdziesz w Informatorze dla osoby dotkniętej przemocą w rodzinie,
dostępnym na stronach internetowych:

www.ms.gov.pl

www.pokrzywdzeni.gov.pl

www.mpips.gov.pl

 

Dla swojego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa innych podejmij działania umożliwiające pociągnięcie osoby stosującej przemoc do odpowiedzialności:

·        W sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia powiadom Policję (997,0112) lub prokuratora; szybka reakcja umożliwi zapewnienie Tobie i Twoim bliskim ochrony, wszczęcie odpowiednich procedur a także zabezpieczenie dowodów zdarzenia,

·        W razie doznania obrażeń ciała zgłoś się do lekarza, który jest zobowiązany do wystawienia bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego oraz sporządzenia Niebieskiej Karty.

 

DANE TELEADRESOWE JEDNOSTEK POLICJI – powiat garwoliński:

 

Komenda Powiatowa Policji w Garwolinie

Ul. Stacyjna 23, 08-400 Garwolin

Tel. 25 684 0200

e-mail: kppgarwolin@ra.policja.gov.pl

(bezpośrednio obsługuje miasto i gminę Garwolin, gminę Górzno i Borowie)

 

Posterunek Policji w Łaskarzewie

Ul. Szkolna 3, 08-450 Łaskarzew

Tel. 25 684 0390

 

Posterunek Policji w Maciejowicach

Ul. Rynek  2, 08-480 Maciejowice

Tel. 25 684 0360

 

Posterunek Policji w Miastkowie Kościelnym

Ul. Rynek  6, 08-420 Miastków Kościelny

Tel. 25 684 0320

 

Posterunek Policji w Pilawie

Ul. Letniskowa 2, 08-440 Pilawa

Tel. 25 684 0300

(obsługuje miasto i gminę Pilawa, gminę Parysów)

 

Posterunek Policji w Sobolewie

Ul. Rynek  1, 08-460 Sobolew

Tel. 25 684 0350

 

Posterunek Policji w Trojanowie

08-455 Trojanów 57a

Tel 25 684 0340

 

Posterunek Policji w Wildze

Ul. Warszawska 58, 08-470 Wilga

Tel. 25 684 0330

 

Posterunek Policji w Żelechowie

Ul. Traugutta 5, 08430 Żelechów

Tel. 52 684 0400

 

 

SĄD REJONOWY

Al. Legionów 46, 08-400 Garwolin

Tel. 25 682 30 41

e-mail: poczta@garwolin.sr.gov.pl

 

PROKURATURA REJONOWA

Al. Legionów 46, 08-400 Garwolin

Tel. 25 684 36 33

e-mail: pr.garwolin@siedlce.po.gov.pl

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Ul. Sportowa 5, 08-400 Garwolin

Tel. 25 682 43 18

e-mail: wydz.pcpr@garwolin-starostwo.pl

radca prawny – poniedziałek godz. 8,00-10,00

terapeuta uzależnień – poniedziałek godz. 13,00-16,00

psycholog – środa godz. 9,00-12,00

 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Ul. Staszica 18, 08-400 Garwolin

Tel. 25 684 37 89

e-mail: poradniagarwolin@poczta.onet.pl

-trening umiejętności wychowawczych,

-radzenie sobie z agresywnym dzieckiem,

-szkoła dla rodziców,

Terapia psychologiczna dla dzieci i ich rodzin,

Konsultacje telefoniczne.

 

SPZOZ

Ul. Staszica 18, 08-400 Garwolin

Tel. 25 682 30 23

Poradnia leczenia uzależnień

Jadwiga Stobiecka – zapisy Tel. 601 970 921

Wanda Cabaj Tel. 509 965 876

Dorota Starzyńska Tel. 692 413 804

Anetta Stobiecka-Donicz Tel. 509 594 695 program CANDIS dla eksperymentujących i uzależnionych od canabinoidów Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży

 

NZOZ „ZDROWIE”

Ul. Dobra 3/9, 08-400 Garwolin

Tel. 25 682 46 59

-poradnia leczenia uzależnień

-poradnia zdrowia psychicznego

-poradnia psychologiczna

 

PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA „GAYA”

ASD Anetta Stobiecka-Donicz Tel. 509 594 694

08-400 Garwolin ul. Wiejska 57/9

Tel. 25 682 38 59/ 503 751 824

e-mail: psycholog-gaya@wp.pl

-terapia par i rodzin

-warsztaty rodzicielskie

-terapia indywidualna dla ofiar i sprawców przemocy

-krótkoterminowa terapia par wspierająca leczenie uzależnień

-interwencja rodzinna w celu zatrzymania przemocy

-wychowanie bez klapsa – dla rodziców dzieci (0-6)

-program wzmacniania rodziny 10-14

-wychowanie bez przemocy

-trening rozwoju osobistego dla ODP i OSP

-grupa wsparcia dla osób doznających przemocy

-trening zastępowania agresji

-mediacje rodzinne, porady prawne.

 

PRYWATNE CENTRUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ „SYNTHESIS”

Ul. Kościuszki 2/2, 08-400 Garwolin

Tel. 25 682 02 18, 607 401 384

e-mail: laskowskaa@poczta.onet.pl

-warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców

-terapia małżeńska I rodzinna

-interwencja rodzinna w celu zatrzymania przemocy

-grupa wsparcia dla kobiet dotkniętych przemocą

-terapia indywidualna dla ofiar i sprawców przemocy

-konsultacje psychiatryczne

-trening komunikacji i umiejętności interpersonalnych.

 

WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU 
I WSPÓŁUZALEŻNIENIA

Ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków

Oddział detoksykacji (alkoholowej)

Tel. 22 758 60 05

 

SWZP ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Ul. Kolska 2/4, 01-045 Warszawa

Tel. 22 838 91 36

 

Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych

Ul. Nowowiejska 72, 00-665 Warszawa

Tel. 22 825 20 31 w. 311, 341, 399 

 

Wykaz placówek na terenie województwa mazowieckiego świadczących pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie znajduje się tutaj.

Powrót na górę strony