Aktualności

XV policyjna zbiórka krwi za nami

Data publikacji 09.03.2023

Za nami kolejna zbiórka krwi, zorganizowana przez Komendę Powiatową Policji w Garwolinie. Chęć niesienia pomocy połączyła policjantów, pracowników cywilnych i mieszkańców powiatu przy punkcie poboru krwi, który wczoraj stanął przed budynkiem komendy.

Wczoraj mobilny punkt poboru krwi stanął na parkingu przy Komendzie Powiatowej Policji w Garwolinie. Była to kolejna zbiórka zorganizowana przez policjantów. Krew oddawali funkcjonariusze i pracownicy cywilni garwolińskiej komendy. Również mieszkańcy powiatu zwrócili uwagę na ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie i chętnie przyłączyli się do szlachetnej akcji. Fachowy i życzliwy zespół lekarsko-pielęgniarski, czuwał nad sprawnym przebiegiem przedsięwzięcia. Krew oddało 19 osób.

Dziękujemy wszystkim honorowym dawcom krwi i osobom, które włączyły się w przedsięwzięcie. Szczególne podziękowania kierujemy do Oddziału Terenowego nr 49 w Garwolinie RCKiK oraz naszego kolegi, dzielnicowego Tomasza Pytlarczyka, głównego koordynatora akcji i propagatora idei dzielenia się cennym darem krwi, który już planuje kolejne zbiórki – 22 czerwca i 28 września.

podkom. Małgorzata Pychner

 

Powrót na górę strony