Aktualności

Nauczyciele, rodzice i policjanci – razem we wspieraniu młodzieży

Podstawowe zasady na temat bezpieczeństwa dzieci powinny wynieść z domu. W szkole zaś nauczyciele kontynuują ten proces i pokazują uczniom dobre wzorce, które mogą uchronić je przed podejmowaniem zachowań ryzykownych w przyszłości. Garwolińscy policjanci wspierają te działania edukacyjne, dlatego oprócz zajęć z dziećmi, prowadzą spotkania z nauczycielami i rodzicami.

W ostatnim czasie policyjna profilaktyk przeprowadziła zajęcia dla rodziców i nauczycieli uczniów z liceum w Sobolewie. Podczas rady szkoleniowej, w której uczestniczyło ponad 30 pedagogów, omówiła procedury postępowania placówki oświatowej w sytuacji zagrożenia demoralizacją lub popełnienia czynu karalnego przez nieletniego. Policjantka przybliżyła też przepisy ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.

W trakcie spotkania z rodzicami podkom. Danuta Kalinowska zwróciła uwagę na zagrożenia czyhające na młodzież zarówno w miejscach publicznych, jak i w przestrzeni wirtualnej. Policjantka poruszyła temat przemocy rówieśniczej, zachowań ryzykownych młodzieży i uzależnień. Przekonywała, aby w domach rozmawiać o bezpieczeństwie i różnych sytuacjach, z którymi może się zetknąć dziecko.

Podczas obydwu spotkań policjantka podkreślała rolę rodziców, nauczycieli i policjantów w kształtowaniu odpowiedzialnych postaw młodzieży. Podkom. Danuta Kalinowska wskazywała, że podstawą ograniczenia negatywnych zachowań, a tym samym wypracowania dobrych relacji z młodzieżą, jest zawsze szczera rozmowa pomiędzy uczniem - pedagogiem szkolnym - rodzicem lub policjantem oraz jasne określenie reguł postępowania i konsekwentne ich przestrzeganie. We wspieraniu młodzieży jesteśmy razem.

 

mł. asp. Małgorzata Pychner

 

  • policjantka prowadzi spotkanie z rodzicami i nauczycielami
  • policjantka prowadzi spotkanie z rodzicami i nauczycielami
  • policjantka prowadzi spotkanie z rodzicami i nauczycielami
Powrót na górę strony