KOMUNIKAT O NARUSZENIU OCHRONY DANYCH

Data publikacji 11.05.2022

Zgodnie z art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2018r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości informujemy,      że w Komendzie Powiatowej Policji w Ciechanowie doszło do utraty notatnika służbowego prowadzonego przez funkcjonariusza Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji        w Ciechanowie, w okresie od 04.04.2022r. do 07.05.2022r.

 

Notatnik służbowy zawierał dane osobowe (imię i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, pesel, adres zamieszkania lub pobytu, seria i numer dowodu osobistego/ prawa jazdy/ dowodu rejestracyjnego/ paszportu/ karty pobytu/ pozwolenia/ polisy ubezpieczeniowej, opis zdarzenia, opis czynu, środki i czynności, dane pojazdu) osób, które     w okresie od 04.04.2022r. do 07.05.2022r. były uczestnikami wykonywanych czynności policyjnych w postaci: legitymowania, kontroli drogowej lub byli uczestnikami zdarzenia drogowego na terenie podległym Komendzie Powiatowej Policji w Ciechanowie. Jego utrata spowodowała naruszenie ochrony danych osobowych w nim zawartych.

 

Możliwymi konsekwencjami powyższego naruszenia ochrony danych osobowych mogą być:

  1. podszycie się pod inną osobę lub instytucję w celu wyłudzenia od poszkodowanej osoby dodatkowych określonych informacji ( np. danych do logowania, szczegółów karty kredytowej, założenie konta internetowego);
  2. wykorzystania danych do zarejestrowania karty telefonicznej typu prepaid, która może posłużyć do celów przestępczych;
  3. uzyskania przez osoby trzecie korzyści finansowych ( np. kredytów w instytucjach parabankowych);
  4. uzyskania dostępu do systemów rejestracji świadczeń opieki zdrowotnej (np. ujawnienia informacji o stanie zdrowia, realizacja e-recept);
  5. korzystania z praw obywatelskich (np. przy głosowaniu nad środkami budżetu obywatelskiego);
  6. podjęcia próby wyłudzenia ubezpieczenia lub środków z ubezpieczenia;
  7. podjęcia próby zawarcia umowy o świadczenie usług;
  8. naruszenia dobra osobistego w postaci prawa do prywatności;
  9. ujawnienia czynności policyjnych wobec osoby poszkodowanej.

 

W związku z zaistniałą sytuacją proponuję, o zachowanie ostrożności przy podawaniu danych osobowych osobom trzecim, w szczególności za pośrednictwem Internetu czy telefonu oraz monitorowanie aktywności kredytowej i gospodarczej, co może pozwolić na zminimalizowanie ewentualnych negatywnych skutków naruszenia ochrony danych osobowych.

 

Aby zapobiec ewentualnym próbom wykorzystania danych osobowych można podjąć środki zaradcze w postaci np. założenia konta w Biurze Informacji Kredytowej oraz aktywowanie funkcji alerty BIK, która poinformuje SMS-em o próbie uzyskania kredytu. Inną instytucją, weryfikującą dane osobowe, jest Krajowy Rejestr Długów, który na stronie www.konsument.krd.pl umożliwia wszystkim konsumentom bezpłatne założenia konta. Dzięki temu można sprawdzić, czy jakiś podmiot złożył zapytanie dotyczące ich osoby oraz jakie informacje zostały udzielone. Strona wprowadza możliwość powiadomienia SMS-em lub e-mailem w sytuacji pytań o historię kredytową bez pozwolenia. Daje to możliwość szybkiej reakcji- skontaktowania się z firmą, która pobrała raport bądź z Policją.

 

Jednocześnie informujemy, że o zdarzeniu został powiadomiony organ nadzorczy – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a w Komendzie Powiatowej Policji w Ciechanowie zostały przeprowadzone czynności wyjaśniające przedmiotowe zdarzenie. Z uwagi na konieczność zapobieżenia w przyszłości incydentom mającym tożsamy charakter, powyższy przypadek będzie przedmiotem odpraw służbowych, szkoleń z jednoczesnym poleceniem zwiększenia nadzoru nad dokumentacją służbową.

 

Więcej informacji możecie Państwo uzyskać kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w Komendzie Powiatowej Policji w Ciechanowie.

 

 

Inspektor Ochrony Danych: DOROTA KRAJZA

Adres do korespondencji: ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 25 06-400 Ciechanów

Adres e-mail: iod.kppciechanow@ra.policja.gov.pl

Numer telefonu: 47 703 13 02

 

 

Powrót na górę strony