Służba w Policji

Informacja dot. przyjmowania dokumentów do służby w Policji w KWP/KMP/KPP garnizonu mazowieckiego

Data publikacji 31.12.2023

KWP/KMP/KPP, dni tygodnia, godziny przyjęć, dane kontaktowe (numer telefonu)

Osoby zainteresowane przystąpieniem do procedury rekrutacji mogą składać dokumenty niezbędne do wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego w jednostkach miejskich/powiatowych Policji województwa mazowieckiego lub w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia KWP zs. w Radomiu:

  • osobiście(mając na uwadze szybką i efektywną obsługę osób zainteresowanych złożeniem dokumentów  prosimy o telefoniczny kontakt z pracownikiem Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia KWP zs. w Radomiu w celu ustalenia terminu złożenia dokumentów pod numerami tel. 47 701 31 19, 47 701 31 20 w godz. 8.00 - 15.00)
  • osobiście, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu z pracownikiem komórki kadrowej komendy miejskiej/powiatowej Policji (dane kontaktowe dostępne poniżej „Informacja dot. przyjmowania dokumentów (...)

W związku z utrzymującym się stanem epidemii, w celu zminimalizowania zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, procedura rekrutacyjna będzie prowadzona w stosownym reżimie sanitarnym, do którego przestrzegania zobligowani są wszyscy jego uczestnicy. Ponadto kandydat do służby w Policji jest zobowiązany stosować się do ewentualnych innych zaleceń wskazanych przez pracowników jednostki.

 

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 524 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2023 r. dzień 2 stycznia 2024 r. jest dniem wolnym. W tym dniu nie będzie możliwości złożenia dokumentów do służby w Policji.

Powrót na górę strony