Kierownictwo Wydziału Kryminalnego

Kierownictwo Wydziału Kryminalnego

Data publikacji 13.12.2016

 Naczelnik Wydziału Kryminalnego

nadkom. Artur Jażdżyk

 

Naczelnik Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą

podinsp. Wiesław Blekicki

Powrót na górę strony