Dostępność KPP w Ciechanowie

Informacja o braku dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie

Data publikacji 08.09.2023

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Dz.U. z 2022 r. poz. 2240), każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej (dalej: „informacja o braku dostępności”).

Informację o braku dostępności należy przekazać podmiotowi publicznemu, którego dotyczy informacja.

W celu przekazania informacji można skorzystać z formularza (pdf, 53 kb).

Formularz został przygotowany przez PFRON, który opublikował także dodatkowe wskazówki na temat przekazywania informacji o braku dostępności.

 

Sposoby przekazania informacji

Wypełniony formularz z informacją o braku dostępności Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach można:

- wysłać na adres: Magda Zarembska, Komenda Powiatowa Policji w Ciechanowie, ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 25

- złożyć osobiście w recepcji Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie, ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 25 . Recepcja czynna jest od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godz. 7.30-15:30.

- przesłać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: magda.zarembska@ra.policja.gov.pl

- przesłać na skrzynkę ePUAP

 

Pliki do pobrania

  • 19.62 KB
Powrót na górę strony