Aktualności

Podsumowanie działań "NURD"

Data publikacji 30.09.2022

Na terenie pow. ciechanowskiego policjanci przeprowadzili wzmożone działania pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”, podczas których zwracali szczególną uwagę na bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Cyklicznie prowadzona akcja ma za zadanie zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych oraz uświadomienie uczestnikom ruchu drogowego jakie zagrożenia mogą występować, jeżeli nie przestrzegają oni przepisów ruchu drogowego.

W środę policjanci drogówki prowadzili ogólnopolskie działania pod hasłem "Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". Priorytetem akcji było ograniczenie ilości zdarzeń z udziałem pieszych i rowerzystów. Mundurowi zwracali szczególną uwagę na właściwe zachowanie kierujących wobec pieszych i rowerzystów oraz zgodne z przepisami poruszanie się pieszych oraz rowerzystów. Zarówno wobec pieszych, rowerzystów jak i kierowców, którzy poruszali się niezgodnie z przepisami zastosowali blisko 30 represji. Najczęstszym przewinieniem pieszych był przechodzenie przez jednię w miejscu niedozwolonym, rowerzyści niezgodnie z przepisami poruszają się chodnikiem i przejeżdżają przez przejście dla pieszych natomiast kierowcy samochodów parkują w rejonach przejść dla pieszych oraz poruszają się z nadmierną prędkością w pobliżu przejść dla pieszych.


nadkom. Jolanta Bym

Powrót na górę strony