Aktualności

Działania prewencyjno-kontrolne „Bezpieczny Niechroniony”

Data publikacji 06.09.2022

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie przeprowadzili wczoraj na osiedlu „Aleksandrówka” akcję profilaktyczną w zakresie bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych.

Pieszy jest obowiązany korzystać z chodnika, kierujący rowerem lub hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeżeli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Właśnie taka infrastruktura jest na ulicach Sikorskiego i Armii Krajowej.

Niestety wielu uczestników ruchu drogowego bagatelizuje swoje obowiązki, przekonaliśmy się o tym podczas drugiej edycji wspólnych działań profilaktycznych z miejskimi radnymi Panem Stanisławem Jankowskim, Joanną Kiszkurno, przewodniczącą osiedla nr 3 Panią Elżbietą Majewską oraz Panią Aleksandra Szczygielską z WORD w Ciechanowie.

Niestety wielu pieszych nie zdaje sobie sprawy, że poruszając się po ścieżce rowerowej stwarza dla siebie duże zagrożenie. Również nierzadkim widokiem byli rowerzyści jeżdżący po chodniku.

Wato pamiętać o tym aby prawidłowo poruszać się po drogach  zgodnie z obowiązującymi przepisami z zachowaniem ostrożności i zdrowego rozsądku tak aby nie dochodziło do sytuacji niebezpiecznych i kolizyjnych i o tym rozmawialiśmy z mieszkańcami Ciechanowa.

Wzorowe zachowania nagradzaliśmy gadżetami a przy niewłaściwych - tym razem kończyło się na upomnieniu i także drobnym upominkiem w ramach zachęty. Mamy nadzieję, że takie akcje uświadomią mieszkańców w zakresie troski o swoje i innych bezpieczeństwo na drodze.

 

Art. 11 [Obowiązki pieszych]

1. Pieszy jest obowiązany korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku - z pobocza. Jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, pieszy może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi.

2. Pieszy idący po poboczu lub jezdni jest obowiązany iść lewą stroną drogi.

3. Piesi idący jezdnią są obowiązani iść jeden za drugim. Na drodze o małym ruchu, w warunkach dobrej widoczności, dwóch pieszych może iść obok siebie.

4. Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone tylko w razie braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich. Pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z tej drogi, jest obowiązany ustąpić miejsca osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, kierującemu rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego.

4a. Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.

5. Przepisów ust. 1-4a nie stosuje się w strefie zamieszkania. W strefie tej pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem oraz osobą poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch.

 

Art. 33 [Kierowanie rowerem]

1. Kierujący rowerem lub hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeżeli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem lub hulajnogą elektryczną, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu.

5. Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone wyjątkowo, gdy:

1) opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem;

2) szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów;

3) warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła), z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Kierujący rowerem, korzystając z chodnika albo drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu.

7. Kierujący rowerem może jechać lewą stroną jezdni na zasadach określonych dla ruchu pieszych w przepisach art. 11 ust. 1-3, jeżeli opiekuje się on osobą kierującą rowerem w wieku do lat 10.

 

Prawo o Ruchu Drogowym

nadkom. Jolanta Bym

Powrót na górę strony