Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie profilaktyczne "Bezpieczny Senior” w Domu dla osób starszych Monar-Markot w Dreglinie

Data publikacji 24.05.2017

Ciechanowscy policjanci poprzez prowadzone działania profilaktyczne wpływają na podnoszenie świadomości wśród osób starszych dotyczącej najczęstszych metod przestępstw dokonywanych na osobach starszych oraz w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Podczas spotkania obecny był dzielnicowy, który ma w swoim nadzorze miejscowość Dreglin, wskazaliśmy uczestnikom spotkania, że można sie z nim skontaktować wykorzystując aplikację "Moja Komenda" oraz omówiliśmy funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Rozmawialiśmy także o zagrożeniach związanych z oszustwami dokonywanymi na osobach starszych, wykorzystaniem ich podeszłego wieku przez nieuczciwych sprzedawców i akwizytorów.

 

Spotkanie policjantów z seniorami to również zwrócenie uwagi osób starszych na sytuacje stwarzające zagrożenie dla życia i zdrowia własnego lub innych osób w ruchu drogowym. Seniorzy to najczęściej niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, których namawialiśmy do stosowania elementów odblaskowych. Przypomnieliśmy również o podstawowych zasadach w ruchu drogowym, których nalezy przestrzegać.

Powrót na górę strony