Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Debaty miejskie w Ciechanowie

Data publikacji 23.05.2017

Trzy spotkania z cyklu debat społecznych odbyły się w Komendzie Powiatowej Policji w Ciechanowie 11, 16 i 22 maja. Debaty Miejskie odbyły się pod hasłem „ Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”.

Podczas spotkań z mieszkańcami Ciechanowa rozmawialiśmy na temat bezpieczeństwa lokalnego , wykorzystania narzędzi współpracy oraz wymiany informacji mieszkańców z Policją. Każdy z mieszkańców Ciechanowa mógł uczestniczyć w rozmowie o bezpieczeństwie w Ciechanowie, wyznaczyliśmy trzy terminy oraz dogodne godziny popołudniowe tak aby każdy miał możliwość zgłoszenia swoich spostrzeżeń.

Zaproponowaliśmy mieszkańcom aktywne uczestniczenie w tworzeniu bezpieczeństwa w nasyzm mieście poprzez wykorzystanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Od początku 2017 roku poprzez platformę wymiany informacji otrzymaliśmy 334 zgłoszenia, z których 44,9 % zostało potwierdzonych przez Policję. Mieszkańcy dowiedzieli się również o możliwościach aplikacji „Moja Komenda”, która zawiera bazę teleadresową wszystkich komend i komisariatów w Polsce, umożliwia wyszukanie dzielnicowego poprzez wpisanie własnego adresu lub nazwiska dzielnicowego oraz możliwość połączenia telefonicznego z wybraną jednostką policji czy też dzielnicowym.

 

Podczas spotkań wykorzystany był sprzęt  z programu KIK 76.

Powrót na górę strony