Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci kontrolują autokary

Data publikacji 10.05.2017

Ciechanowscy policjanci coraz częściej kontrolują autobusy wiozące dzieci i młodzież na wycieczki, także wczoraj policjanci otrzymali zgłoszenie kontroli autokaru. Niestety dwa pojazdy były niesprawne. Przedszkolaki pojechały na wycieczkę dopiero trzecim podstawionym autokarem.


Funkcjonariusze sprawdzają stan techniczny autokarów, zwracają też szczególną uwagę na stan trzeźwości kierowców. Takie kontrole są organizowane i przeprowadzane w trosce o bezpieczeństwo pasażerów, zwłaszcza tych najmłodszych.

9 maja br. w Ciechanowie policjanci nie dopuścili do dalszej jazdy dwa autokary. Od pojazdów zostały zatrzymane dowody rejestracyjne, pierwszy z nich nie posiadał aktualnych badań technicznych oraz posiadał widoczne wycieki oleju, drugi natomiast miał niesprawne oświetlenie. Przedszkolaki z Ciechanowa pojechały dopiero trzecim podstawionym autokarem.

Bezpieczeństwo pasażerów - zwłaszcza najmłodszych musi być priorytetem przewoźników i organizatorów wycieczek.


Kiedy i jak  zgłosić kontrolę autobusu:

Kontrolę należy zgłosić możliwie jak najwcześniej, kiedy tylko zostanie ustalony termin wyjazdu, Należy dokładnie podać miejsce, datę i godzinę umówionej kontroli oraz cel wyjazdu. Zgłoszenie kontroli należy złożyć w sekretariacie KPP w Ciechanowie pisemnie. ( W piśmie podać kontakt do zgłaszającego kontrolę)

Na jaki termin ustalić kontrolę autobusu:

Najlepiej ustalić godzinę kontroli autobusu pół godziny przed planowanym odjazdem grupy- organizator wyjazdu powinien zobowiązać przewoźnika do podstawienia autobusu wcześniej.

Powrót na górę strony