Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zadbajmy o swoje bezpieczeństwo w noc sylwestrową

Data publikacji 28.12.2021

Zbliżający się okres sylwestrowo – noworoczny to czas wzmożonej sprzedaży oraz używania różnego typu materiałów pirotechnicznych - fajerwerków, które potencjalnie stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia osób a także mogą być przyczyną powstania pożarów. To również czas kontroli miejsc sprzedaży fajerwerków przez funkcjonariuszy policji.

Ograniczenia w używaniu fajerwerków wprowadzają zarówno przepisy kodeksu wykroczeń, jak i prawa lokalnego. Przepisy prawa lokalnego w formie zarządzenia wojewody lub uchwały rady gminy wskazują ramy czasowe, w których dopuszcza się używanie fajerwerków, tj. np. w Sylwestra i Nowy Rok. Pamiętajmy, że poza wyznaczonymi dniami zgodnie z art. 51 k.w. wystrzelając fajerwerki, możemy zostać ukarani za zakłócenie ciszy, spokoju i porządku publicznego .


Pamiętajmy:
- sprzedaż niepełnoletnim fajerwerków lub petard jest przestępstwem i każdy, kto dopuszcza się takiego czynu, podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2,
- fajerwerki świąteczne mogą odpalać tylko osoby pełnoletnie,
- pod żadnym pozorem fajerwerków nie powinny odpalać dzieci. Dzieci muszą być pod stałą opieką osób dorosłych,
- kupujmy fajerwerki u sprawdzonych, rzetelnych sprzedawców i stosujmy się do instrukcji zamieszczonych na opakowaniach fajerwerków.

Używanie niezgodnie z instrukcją mogą być przyczyną wielu kłopotów, a w wielu wypadkach stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa życia i zdrowia.

 

kom. Jolanta Bym

Powrót na górę strony