Aktualności

Powiatowe eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju BRD już 5 kwietnia

Data publikacji 13.03.2019

Ciechanowscy policjanci już 5 kwietnia przeprowadzą eliminacje powiatowe do XLII Ogólnopolskiego Turnieju BRD, w ramach którego będzie promowane bezpieczne poruszanie się po drogach rowerem.

XLII Ogólnopolski Turniej BRD – eliminacje powiatowe

 

Przeprowadzenie eliminacji powiatowych na terenie powiatu ciechanowskiego zaplanowano w dniu 05 kwietnia 2019 r. o godz. 9:00 w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ciechanowie ul. Czarnieckiego 40.

Zgodnie z regulaminem turniej ma charakter wieloetapowy i może być organizowany na etapach szkolnym, międzyszkolnym, miejskim, gminnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Etap szkolny, powiatowy, wojewódzki i ogólnopolski są etapami obowiązkowymi.

Eliminacje powiatowe będą składać się z trzech części, tj. teoretycznej (obejmującej test wiedzy i test skrzyżowań) i dwóch części praktycznych, (pierwsza konkurencja- jazda rowerem po specjalistycznym torze przeszkód, II konkurencja- udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej).

 

Zgodnie z regulaminem eliminacje powiatowe Turnieju odbywać się będą w dwóch grupach rywalizacyjnych: grupa I - uczniowie szkół podstawowych w wieku 10-12 lat (rocznikowo), grupa II – pozostali uczniowie.


Celem turnieju jest działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu, kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu, podnoszenie wiedzy ze znajomości przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.


 

Regulamin turnieju znajduje się na stronie www.pzm.pl.

Powrót na górę strony