Aktualności

Doskonalenie umiejętności strzeleckich ciechanowskich policjantów

Data publikacji 07.03.2019

Rozpoczęły się coroczne szkolenia ciechanowskich funkcjonariuszy w strzelaniu. Jak co roku w ramach procesu doskonalenia zawodowego przeprowadza się cykliczne zajęcia i sprawdziany ze szkolenia strzeleckiego.

Dziś policjanci doskonalili swoje umiejętności z użyciem broni służbowej Glock 17 bądź P-99 Walther.

Szkolenie strzeleckie przeprowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów ma na celu:

1. Opanowanie i doskonalenie przez policjantów umiejętności bezpiecznego, sprawnego i skutecznego posługiwania się bronią palną, urządzeniami służącymi do miotania chemicznych środków obezwładniających oraz tymi środkami, w różnych sytuacjach i warunkach;

2. Kształtowanie i utrwalanie zgodnych z prawem zachowań policjanta w sytuacjach zbliżonych do rzeczywistych realiów użycia broni palnej oraz chemicznych środków obezwładniających;

3. Wykształcenie umiejętności właściwej oceny sytuacji, rozpoznania i wyboru celu, podjęcia decyzji o użyciu lub zaniechaniu użycia broni palnej i chemicznych środków obezwładniających.

Powrót na górę strony