Aktualności

Dzielnicowy na spotkaniu osiedla "Przemysłowe"

Data publikacji 28.02.2019

Na spotkaniu osiedla „Przemysłowe”, które odbyło się we worek nie mogło zabraknąć dzielnicowego asp. Adama Skotnickiego. To do niego mogą się zgłaszać mieszkańcy dzielnic: „Śmiecin”, „Szczurzyn” i „Niechodzin”.

Spotkanie z mieszkańcami swojego rejonu i przedstawienie aktualnego stanu bezpieczeństwa zarówno w zakresie przestępczości ale i w ruchu drogowym na terenie powiatu ciechanowskiego to doskonała forma współpracy dzielnicowego z mieszkańcami. To podstawa do wymiany informacji, które są bardzo cenne w tworzeniu bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Po krótkiej prezentacji dzielnicowego, pojawiły się również pytania i problemy mieszkańców. W głównej mierze dotyczyły bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 

...

Spektrum zadań dzielnicowych jest bardzo szerokie, dla przykładu można wymienić:

  • prowadzenie rozpoznania przydzielonego mu rejonu pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego;

  • realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej;

  • realizowanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

  • rozwiązywanie konfliktów sąsiedzkich w zakresie pozostającym we właściwości Policji;

  • dokonywanie wywiadów i ustaleń na rzecz podmiotów uprawnionych;

  • realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń;

  • kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego.

Powrót na górę strony