Aktualności

"Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego" - działania NURD

Data publikacji 07.02.2019

Jutro, przez cały dzień, na drogach powiatu ciechanowskiego prowadzone będą wzmożone działania, w których policjanci szczególną uwagę zwrócą na niechronionych uczestników ruchu drogowego, którymi są rowerzyści i piesi.

Działania "NURD" rozpoczną się od wczesnych godzin rannych. Policjanci będą zwracać szczególną uwagę na zachowanie względem pieszych oraz przestrzeganie przez samych pieszych przepisów ruchu drogowego. Najczęstszymi wykroczeniami popełnianymi przez pieszych jest przechodzenie przez jezdnię w miejscu niedozwolonym (często niedostatecznie oświetlonym), a poza terenem niezabudowanym brak elementów odblaskowych i poruszanie się niewłaściwą stroną drogi. Zachowania kierowców, na które policjanci będą zwracać szczególną uwagę i bezwzględnie wyciągać konsekwencje – to parkowanie w pobliżu przejścia dla pieszych oraz nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, znajdującemu się na przejściu, a także wyprzedzanie przed przejściem dla pieszych. Przyczyną wielu niebezpiecznych zdarzeń na drodze jest także rozkojarzenie, brak uwagi i używanie telefonu komórkowego  - i to zarówno jeśli chodzi o pieszych jak i kierujących.

Powrót na górę strony