Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zostań Policjantem - spotkania funkcjonariuszy z młodzieżą

Data publikacji 20.09.2018

Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie przeprowadzili spotkania z uczniami klas VI, VII i VIII w Szkołach Podstawowych w Gumowie i w Chotumiu z terenu gminy Ciechanów. Podczas spotkania mówiono o roli Policji w strukturach państwa na podstawie Ustawy o Policji. Młodzież dowiedziała się również jakie wymagania są stawiane kandydatom do służby, jak wyglądają możliwości rozwoju i kształcenia się w tej formacji oraz jakie są etapy procesu rekrutacji do służby w Policji.


Celem spotkania była prezentacja pracy Policji, przybliżenie specyfiki służby w tej formacji potencjalnym kandydatom, zapoznanie z procesem rekrutacji do służby i jego etapami oraz wymaganiami stawianymi kandydatom. W trakcie spotkania przedstawiono strukturę Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie oraz omówiono poszczególne piony, wydziały, zespoły i ich zadania.
Przypominamy, że nabór do służby w Policji odbywa się w sposób ciągły, a dokumenty można składać w Zespole Kadr i Szkolenia w Komendzie Powiatowej Policji w Ciechanowie
Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie internetowej:


http://praca.policja.pl/

Powrót na górę strony