Aktualności

Debata z „Bezpiecznymi ciechanowiankami”

Data publikacji 08.03.2018

7 marca br. odbyło się spotkanie z uczestniczkami programu „Bezpieczna Ciechanowianka 2.0.”. W formie debaty społecznej rozmawialiśmy z żeńską częścią mieszkańców Ciechanowa o bezpieczeństwie.

Spotkanie z „Bezpiecznymi ciechanowiankami” odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Ciechanowie. W debacie wzięli udział Radny Rady Miasta Ciechanów Pan Michał Rząsiński, Przedstawiciele Straży Miejskiej Jerzy Karwowski oraz Anna Wodzyńska oraz Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie. Przez blisko 2 godziny rozmawialiśmy o bezpieczeństwie w szerokim tego słowa znaczeniu. Omówiono stan bezpieczeństwa na terenie powiatu ciechanowskiego ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W związku z obchodzonym 8 marca "Dniem Kobiet" przedstawiono statystyki dotyczące wypadków drogowych, które pokazują, że kobiety w znacznej mniejszości są sprawcami wypadków drogowych. Kobiety za kierownicą cechuje rozwaga, ostrożność oraz życzliwość względem innych uczestników ruchu drogowego. Przedstawiono również nowe narzędzia, którymi dysponuje Policja czyli Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikację Moja Komenda. Poprzez dostępne narzędzia wymiany informacji zachęcamy do wspólnego dbania o bezpieczeństwo na terenie Ciechanowa.

Podczas debaty prelegentem była również przedstawicielka Straży Miejskiej Pani Anna Wodzyńska.

 

Następnie rozpoczął się najważniejszy punkt spotkania, czyli dyskusja. Rozmowa dotyczyła aspektów obrony koniecznej, a także poprawy infrastruktury drogowej w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych.

 

  

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony