Aktualności

„Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga!" to kampania profilaktyczna skierowana do wszystkich szkół w powiecie ciechanowskim

Data publikacji 05.03.2018

Kampanię zainaugurowała konferencja zorganizowana przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty, we współpracy z Komendantem Wojewódzkim Policji zs. w Radomiu z dyrektorami szkół, pedagogami, psychologami oraz nauczycielami koordynującymi sprawy pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Spotkanie, które odbyło się 16 listopada 2017 r. rozpoczęło szereg działań podejmowanych przez funkcjonariuszy policji w szkołach na terenie powiatu ciechanowskiego.

Policjanci byli obecni na radach pedagogicznych z nauczycielami oraz zebraniach z rodzicami gdzie prezentowano walizkę edukacyjną z substancjami przypominającymi narkotyki oraz przedmioty służące do ich zażywania. Rozmawiano o zagrożeniach związanych z narkotykami a także omawiano procedury reagowania w przypadku znalezienia podejrzanej substancji.

Głównym celem akcji jest dostarczenie praktycznej, aktualnej i specjalistycznej wiedzy, która ułatwi szkołom wdrażanie adekwatnych do potrzeb programów wychowawczo-profilaktycznych.

Funkcjonariusze policji uczestniczą również w spotkaniach z uczniami szkół z terenu powiatu ciechanowskiego.

Za nami m.in. debata powiatowa międzyszkolna, która odbyła się w Zespole Szkół nr 2 w Ciechanowie przy ul. Orylskiej, debata wewnątrzszkolna w Zespole Szkół Technicznych w Ciechanowie przy ul. Kopernika oraz spotkanie z uczniami Szkoły Podstawowej i Gimnazjum TWP w Ciechanowie.

Podczas spotkań z uczniami rozmawiamy o skutkach prawnych oraz zdrowotnych zażywania, posiadania czy dystrybucji narkotyków, dopalaczy. Często z udziałem ekspertów m.in. z Poradni Psychologicznej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Policji odpowiadamy na pytania oraz wątpliwości, które pojawiają się u młodych osób.


 

Działania profilaktyczne są cały czas kontynuowane.

Powrót na górę strony