Aktualności

Działania "Widoczny na drodze- Bezpieczny po zmroku" funkcjonariusze wręczają pieszym odblaski

Data publikacji 02.03.2018

Ciechanowscy policjanci realizują działania „Widoczny na drodze- Bezpieczny po zmroku” m.in. zwracają szczególną uwagę na niechronionych uczestników ruchu drogowego tj. pieszych i rowerzystów poruszających się po zmroku. Stanowczo reagują na wykroczenia popełniane przez tych użytkowników dróg.

 

Mając na uwadze bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego, przysuska policja będzie prowadzić działania „Widoczny na drodze – Bezpieczny po zmroku”. Funkcjonariusze w ramach stałych zadań do służby, będą zwracają szczególną na rowerzystów oraz pieszych poruszających w godzinach wieczorowo-nocnych. Tylko w lutym funkcjonariusze ujawnili 31 przypadków gdzie piesi poruszający się po drogach poza terenem zabudowanym po zmroku nie byli wyposażeni w elementy odblaskowe. Wobec pieszych zostały zastosowane środki prawne za popełnione wykroczenie, jednocześnie każdy otrzymał element odblaskowy.


 

Policja przypomina, że pieszy uczestnik ruchu drogowego, poruszający się po drodze poza terenem zabudowanym, ma obowiązek posiadania odblasków. Pamiętać należy, że elementy odblaskowe powinny być noszone przez pieszych w taki sposób, aby były widoczne przez kierowców. Najlepszym rozwiązaniem jest umieszczenie odblasku na odzieży zewnętrznej od strony jezdni. Brak elementu odblaskowego wyczerpuje znamiona wykroczenia drogowego, za który grozi mandat karny.

Działania „Widoczny na drodze – Bezpieczny po zmroku” będą prowadzone długoterminowo w ramach programu Poprawy Bezpieczeństwa Pieszych w Ruchu Drogowym, jako część kampanii prewencyjno - edukacyjnej „B & N”, czyli B - jak bezpieczny, N - jak niechroniony.

Powrót na górę strony