Aktualności

Uroczysta zbiórka oraz narada roczna w Komendzie Powiatowej Policji w Ciechanowie

W środę 28 lutego br. w Komendzie Powiatowej Policji w Ciechanowie odbyła się odprawa roczna, poświęcona podsumowaniu działań podejmowanych przez ciechanowskich policjantów w 2017 roku, oraz uroczysta zbiórka, podczas której wręczone zostały ministerialne odznaczenia.

Przed odprawą miała miejsce uroczysta zbiórka, podczas której Komendant Wojewódzki Policji z s. w Radomiu insp. Tomasz Michułka wręczył odznaczenia przyznane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odznaczył:

Srebrnym Medalem: profesora nadzw. dr hab. Leszka Zygnera (Rektora PWSZ w Ciechanowie),

Brązowym Medalem: Marka Lecha Zduńczyka (Wójta Gminy Regimin), Dariusza Sławomira Zalewskiego (Wójta Gminy Nowe Miasto), Bogdana Lewandowskiego (Komendanta Straży Miejskiej w Płońsku), Wiesława Zalewskiego i Artura Czaplińskiego.

W uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odznaczył:

 

SREBRNĄ ODZNAKĄ ZASŁUŻONY POLICJANT

insp. Grzegorza Grabowskiego

BRĄZOWĄ ODZNAKĄ ZASŁUŻONY POLICJANT

st. asp. Pawła Bugajewskiego

 

Komendant Wojewódzki Policji wręczył również list gratulacyjny dla najpopularniejszego dzielnicowego z terenu powiatu ciechanowskiego. W IX edycji konkursu przeprowadzonej w styczniu br., najwięcej głosów otrzymał asp. szt. Michał Herner z gminy Sońsk.

 

Uroczysta odprawa odbyła się udziałem Komendanta Wojewódzkiego Policji z s. w Radomiu insp. Tomasza Michułki, pracowników komendy i zaproszonych gości. Wśród zaproszonych gości z władz samorządowych oraz instytucji na co dzień współpracujących z KPP w Ciechanowie byli obecni: Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie Krzysztof Bieńkowski, Starosta Ciechanowski Sławomir Morawski, Burmistrz Miasta Ciechanów Krzysztof Kosiński, Prokurator Rejonowy w Ciechanowie Przemysław Bońkowski oraz prof. nadzw. dr hab. Leszek Zygner Rektor PWSZ w Ciechanowie.

 

Naradę rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Ciechanowie insp. Grzegorz Grabowski, który w swoim wystąpieniu przedstawił stan bezpieczeństwa na terenie powiatu ciechanowskiego w 2017 roku oraz efekty pracy ciechanowskich policjantów. Omówił m.in. działania prewencyjne oraz kampanie społeczne realizowane w minionym roku.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy nawiązywali do dobrej współpracy na płaszczyźnie dbania o bezpieczeństwo.

Pracę ciechanowskich policjantów i pracowników policji dobrze ocenił Komendant Wojewódzkiego Policji z s. w Radomiu insp. Tomasz Michułka. Przedstawił on wyniki pracy policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie na tle innych komend garnizonu mazowieckiego. Insp. Tomasz Michułka nakreślił także kierunki pracy  i priorytety jakie będą  realizowane przez Policję w 2018 roku.

Na zakończenie odprawy komendant Grabowski podziękował policjantom za wysiłek i trud wkładany w codzienną służbę, życząc wszystkim funkcjonariuszom satysfakcji z wykonywanej pracy. Podziękowania za dobrą współpracę skierował również w stronę samorządowców.

 

kom. Jolanta Bym

Powrót na górę strony