Aktualności

Działania NURD

Data publikacji 08.09.2017

W dniu dzisiejszym na terenie powiatu ciechanowskiego prowadzone są działania prewencyjno – kontrolne pod nazwą „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Mają one na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. którzy stanowią grupę szczególnie wysokiego ryzyka poniesienia śmierci lub doznania ciężkich obrażeń w wypadkach drogowych

Policjanci zwrócą  szczególną uwagę na zachowanie kierujących, podczas zbliżania się i przejeżdżania przez przejścia dla pieszych, zachowanie kierujących względem pieszych oraz przestrzeganie przez pieszych przepisów ruchu drogowego. Najczęstszymi wykroczeniami pieszych jest  przechodzenie przez jezdnię w miejscu niedozwolonym. Niewłaściwe zachowanie kierowców – to parkowanie w pobliżu przejścia dla pieszych oraz  nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, znajdującemu się na przejściu a także wyprzedzanie przed przejściem dla pieszych. Przyczyną niebezpiecznych zdarzeń jest także rozkojarzenie, brak uwagi, używanie telefonu komórkowego  - i to zarówno jeśli chodzi o pieszych jak i kierujących.

Pomimo ciągłej poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na uwagę zasługuje fakt, że ryzyko utraty życia na naszych drogach przez niechronionych uczestników ruchu drogowego jest dwukrotnie większe niż średnia europejska.

 

asp.szt. Bożena Kuklak

Powrót na górę strony