Aktualności

Już od poniedziałku "Bezpieczna droga do szkoły"

Data publikacji 01.09.2017

Już od poniedziałku 4 września ruszają policyjne działania „Bezpieczna droga do szkoły” . W trosce o bezpieczeństwo dzieci, patrole policji będą towarzyszyć uczniom w pierwszych dniach września a działania profilaktyczne prowadzone będą przez cały rok szkolny.

Z policyjnych statystyk wynika, że w pierwszych dniach nowego roku szkolnego odnotowuje się wzrost zagrożenia wypadkami i kolizjami z udziałem dzieci i młodzieży, szczególnie w okolicach szkół. Dlatego wzmożone działania policji w okresie pierwszych dni września są jednym z ważniejszych przedsięwzięć, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.

W pierwszym tygodniu września, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego, dzielnicowi oraz strażnicy miejscy będą pełnić służbę przy szkołach, zwłaszcza tam gdzie występuje duże natężenie ruchu drogowego. Funkcjonariusze pomogą najmłodszym przejść przez jednię i pokażą jak najbezpieczniej to zrobić. Odwiedzą też szkoły, gdzie spotkają się z dziećmi, aby nauczyć je bezpiecznego poruszania się po drodze. Szczególną uwagę funkcjonariusze poświęcą najmłodszym, którzy po raz pierwszy rozpoczną naukę. Kierujący, popełniający wykroczenia w rejonie szkół muszą się liczyć z surowymi karami.

 

Policjanci ruchu drogowego będą kontrolować tzw. gimbusy, a więc autobusy dowożące dzieci do szkół. Sprawdzany będzie stan techniczny tych pojazdów, wyposażenie oraz uprawnienia kierujących  pojazdami. Drogówka skontroluje też rodziców i opiekunów – a dokładnie, w jaki sposób dowożą oni dzieci do szkół, czy stosowane są foteliki, siedziska oraz pasy bezpieczeństwa.

 

Pamiętajmy, że prowadząc dziecko do szkoły uczymy je jednocześnie zachowania i poruszania się po drodze. Jeżeli rodzic lub opiekun przejdzie przez jezdnię w miejscu niedozwolony, dziecko będzie postępować tak samo. Jeżeli mama i tata przechodzą jezdnię na czerwonym świetle, dzieci powtórzą ten błąd. Jeżeli dorośli bagatelizują zapinanie pasów bezpieczeństwa, tym bardziej zrobią to dzieci. To my dorośli jesteśmy przykładem dla najmłodszych i poprzez nasze zachowanie i postępowanie przyczyniamy się do poprawy bezpieczeństwa najmłodszych, bądź też stwarzamy kolejne zagrożenia. 

 

Działania profilaktyczno – edukacyjne, prowadzone będą przez cały rok szkolny. Przygotowane przez policję zajęcia poświęcone będą nie tylko bezpieczeństwu ruchu drogowego ale także innym zagrożeniom tj. cyberprzemoc, przemoc rówieśnicza czy problem dopalaczy. Zagrożenia dzieci i młodzieży będą również  tematem spotkań z rodzicami uczniów

Powrót na górę strony