Ruch Drogowy

KONTROLE AUTOBUSÓW

Data publikacji 01.08.2022

Organizatorzy wycieczek i przewoźnicy drogowi osób przed wyjazdem na wycieczkę mogą zwracać sie do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach o kontrole autobusów. Miejsce przeznaczone do kontroli pojazdów znajduje się w Białobrzegach na ulicy Spacerowej -parking przed ZOZ.  W trosce o zachowanie terminowości przewozu i jakości  podróży, przed dokonaniem kontroli niezbędne jest wcześniejsze uzgodnienie  terminu kontroli  z Wydziałem Ruchu Drogowego pod podanymi numerami telefonów:

tel. 47 7022 219

     47 7022 200

 

Powrót na górę strony