Skargi i wnioski

Data publikacji 16.06.2021

Skarga powinna zawierać - imię i nazwisko skarżącego, - dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer mieszkania), - dokładny opis zdarzenia.

UWAGA! Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. nr 5 z dnia 22 stycznia 2002 r. poz. 46) "Skargi i wnioski,  które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania".

 

W sprawach skarg i wniosków interesanci przyjmowani są w dni robocze przez:

Komendanta Powiatowego Policji w Białobrzegach w razie jego nieobecności I Zastępce Komendanta Powiatowego Policji w Białobrzegach lub innego wyznaczonego imiennie policjanta, w każdy poniedziałek w godzinach od 14.00 do 18.00.

Interesanci przyjmowani są w budynku Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach

przy ul. Żeromskiego 23

Wskazane jest wcześniejsze zapisanie się na rozmowę tel. 47 702 22 01.

 

Skargi składane pisemnie za pośrednictwem poczty należy kierować na adres:

Komenda Powiatowa Policji w Białobrzegach

ul. Żeromskiego 23

26-800 Białobrzegi

telefaksem przesyłać na numer:
47 702 22 45

 

Skargi i wnioski mogą być składane pocztą elektroniczną na adres:

kppbialobrzegi@ra.policja.gov.pl

Warunkiem załatwienia takiej skargi jest podanie adresu pocztowego do korespondencji, nie ma możliwości przesłania odpowiedzi pocztą elektroniczną

Powrót na górę strony