ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA – KOMENDA POWIATOWA POLICJI W BIAŁOBRZEGACH

Data publikacji 17.02.2017

Zgodnie z postanowieniami ustawy z 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 235 ze zm.) informujemy, iż Komenda Powiatowa Policji w Białobrzegach uruchomiła za pośrednictwem platformy ePUAP elektroniczną skrzynkę podawczą, która  umożliwia przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych Policji:

 

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub podpisem poświadczonym profilem zaufanym ePUAP;

1.     Akceptowalne formaty załączników to: 

·         DOC, RTF

·          XLS

·         CSV

·         TXT

·         GIF, TIF, BMP, JPG

·          PDF

·          ZIP 

2.     Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 9 MB.

3.      Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej (bez konieczności logowania się na platformie ePUAP) można przesyłać pocztą elektroniczną na adres kppbialobrzegi@ra.policja.gov.pl (patrz również informacje pod adresem:http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl/KWR/dostep-do-informacji-p/657,Dostep-do-inf-pub.html).

Powrót na górę strony