Struktura

Data publikacji 01.08.2022
 Kierownictwo
 

- Komendant Powiatowy Policji w Białobrzegach

- I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Białobrzegach

 

1. Wydział Kryminalny:

- Zespół Dochodzeniowo - Śledczy

- Zespół Operacyjno - Rozpoznawczy

- Zespół do Walki z Przestępczością Gospodarczą

- Zespół Techniki Kryminalistycznej

- Jednoosobowe Stanowisko do walki z Przestępczością Narkotykową

2. Wydział Prewencji:

 - Zespół Patrolowo - Interwencyjny

- Zespół Dzielnicowych

- Zespół Dyżurnych

- Jednoosobowe Stanowisko d/s Zarządzania Kryzysowego

Zespół d/s Wykroczeń

- Jednoosobowe stanowisko d/s Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii 

3. Wydział Ruchu Drogowego

4. Posterunek Policji w Stromcu

5. Posterunek Policji w Radzanowie

6. Jednoosobowe Stanowisko d/s Prasowo - Informacyjnych

7. Komórki organizacyjne w służbie wspomagającej działalność Policji
w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym:

- Zespół  Kadr i Szkolenia

- Zespół Finansów i Zaopatrzenia

- Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

 

Powrót na górę strony