Aktualności

Uwaga na dzikie wysypiska śmieci, wyrzucanie odpadów jest karalne

Data publikacji 17.05.2024

Policjanci przypominają, że pozostawianie odpadów w niedozwolonych miejscach jest ścigane i podlega karze grzywny. Problemem są nie tylko śmieci wyrzucane przy drogach czy lasach ale także podrzucanie dużej ilości odpadów np. do wynajmowanych hal.

Składowanie, spalanie czy wyrzucanie śmieci w miejscach do tego nie przeznaczonych jest nielegalne i podlega karze w zależności od rodzaju popełnionego „ śmieciowego” wykroczenia lub przestępstwa.

Co do kwalifikacji i kary zastosowanie może mieć art. 154 kodeksu wykroczeń, „(…), kto wyrzuca na nie należący do niego grunt polny kamienie, śmieci, padlinę lub inne nieczystości(…) podlega karze grzywny do 1.000 złotych”. W przypadkach większej wagi wykorzystany może być również art. 183 Kodeksu Karnego mówiący o tym że: „Kto wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza, dokonuje odzysku, unieszkodliwia albo transportuje odpady lub substancje w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi (…) podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 

Osoby będące świadkami w procederze wyrzucania odpadów w niedozwolonych miejscach powinny poinformować o zaistniałej sytuacji najbliższą jednostkę Policji. O ile to możliwe należy zapisać jak najwięcej informacji identyfikujących sprawcę, jak chociażby rejestracja samochodu. Przydatny byłby również materiał video lub zdjęcia.

Pomocne może być również precyzyjne podanie godziny i miejsca zdarzenia. Informacje o nielegalnych wysypiskach można przekazać również za pomocą aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, do czego zachęcają białobrzescy policjanci.

Funkcjonariusze apelują do wynajmujących hale, magazyny czy działki o dokładne analizowanie zawieranych umów. Ograniczone zaufanie i rzetelna analiza mogą zaoszczędzić sporych kłopotów finansowych. Należy pamiętać, że przyjmując na swój teren odpady, bierzemy na siebie olbrzymi koszt ich utylizacji, w zależności od rodzaju odpadów i ich składu utylizacja kosztuje od 3 do 12 tysięcy złotych za tonę lub tysiąc litrów. W praktyce wygląda to tak, iż umowę podpisuje firma współpracująca nieoficjalnie z nieuczciwym podmiotem zajmującym się gospodarką odpadami. W krótkim czasie na teren nieświadomego właściciela posesji przywożone bywa kilkaset ton niebezpiecznych odpadów. Po wykonaniu zlecenia firma, która była wynajmującym, znika, a śmieci zostają

Informacje o nielegalnych wysypiskach na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach można przekazywać również za pomocą aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

asp. Joanna Golus / KPP Białobrzegi 

Powrót na górę strony