Aktualności

Przemoc domowa – nie bądź obojętny

Data publikacji 15.11.2023

Interwencje domowe są dużą część pracy funkcjonariuszy, codziennie uczestniczą oni w interwencjach które dotyczą szeroko rozumianej przemocy w rodzinie. W ubiegły weekend białobrzescy Policjanci wydali kolejny nakaz-zakaz!

Przemoc może mieć różny charakter: fizyczny, psychiczny, seksualny, ekonomiczny, polegający na zaniedbywaniu lub izolowaniu. Zjawisko przemocy może trwać kilka, a nawet kilkanaście lat, gdyż ofiary często żywią nadzieję, że sprawca się zmieni. Zatrzymanie przemocy jest warunkiem niezbędnym dla skutecznego udzielenia pomocy ofiarom przemocy.

Stykając się z przemocą domową policjanci mają do czynienia z przestępstwem, bądź jego domniemaniem, gdzie ten sam sprawca wielokrotnie, przez długi czas stosuje przemoc wobec tej samej ofiary. Podstawowym przepisem dotyczącym przemocy w rodzinie jest art. 207 kodeksu karnego mówiący o znęcaniu się fizycznym lub psychicznym nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny. Aby przemoc mogła być uznana za przestępstwo musi ona mieć charakter ciągły. Ściganie następuje z urzędu. Inne często występujące przestępstwa popełniane w rodzinie to: zgwałcenie, zmuszanie do określonych zachowań, uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego, kradzież na rzecz osoby najbliższej, naruszanie nietykalności cielesnej, porzucanie małoletniego lub osoby nieporadnej, uprowadzanie lub zatrzymanie małoletniego wbrew woli osoby powołanej do opieki, dopuszczanie się czynu lubieżnego względem osoby poniżej 15 lat, groźby popełnienia przestępstwa na szkodę najbliższych, nakłanianie i zmuszanie do czynów nierządnych przy wykorzystaniu stosunku zależności, rozpijanie małoletniego.

W obecnym roku białobrzescy Policjanci przeprowadzili prawie 400 interwencji domowych, niektóre z nich zakończyły się sporządzeniem Niebieskiej Karty lub kontaktem z dzielnicowym ale często dochodzi do zatrzymania sprawcy przemocy czy nałożenia nakazu opuszczenia zajmowanego wspólnie z ofiarą miejsca zamieszkania i zakazie zbliżania się do niego.

Tak było także w przypadku interwencji podjętej przez dzielnicowych na terenie gminy Stromiec, Policjanci wydali nakaz opuszczenia domu i zakaz zbliżania się do niego 42-latkowi, który stosował przemoc fizyczną i psychiczną wobec 35-letniego brata. Sprawca ośmieszał ofiarę, groził jej oraz stosował przemoc fizyczną bijąc ją, popychając. Od ofiary przyjęto zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. W najbliższym czasie dzielnicowy wielokrotnie będzie dokonywał kontroli miejsca gdzie mieszka ofiara pod kątem obecności sprawcy, aby zapewnić jej poczucie bezpieczeństwa.

Sprawcy przemocy w rodzinie często starają się doprowadzić do izolacji społecznej ofiary. Dokładnie kontrolują i ograniczają jej kontakty z bliższą i dalszą rodziną, przyjaciółmi i sąsiadami. Odizolowanie i ukrywanie przed innymi swoich problemów sprawia, że ofiara przemocy staje się coraz bardziej bezsilna, a "władza" sprawcy systematycznie się zwiększa.

Policjanci apelują :

Nie toleruj ! Przemoc w rodzinie nie jest sprawą prywatną, jest przestępstwem ściganym przez prawo. Wykorzystywanie, bicie i krzywdzenie osób bliskich jest przestępstwem, takim samym, jak przemoc wobec obcych.

Zareaguj ! Przemoc domowa rzadko jest incydentem jednorazowym. Jeżeli wobec sprawcy nie podejmie się natychmiastowych, stanowczych działań - przemoc się powtórzy. Policja zwykle jest wzywana w ekstremalnych sytuacjach, czasami zbyt późno, gdy ofiara nie mogąc sobie poradzić i nie mając pomocy z zewnątrz, targa się na własne życie.

Powiadom ! Jeżeli wiesz, że osobie z twojego otoczenia dzieje się krzywda, nie czekaj ! Powiadom Policję, Straż Miejską lub najbliższy Ośrodek Pomocy Społecznej.

Pamiętaj !

Aby skutecznie przeciwstawić się agresji, należy przełamać strach i pozwolić sobie pomóc. Każda osoba, która padła ofiarą przemocy może liczyć na wsparcie policjantów oraz innych placówek świadczących pomoc. Ważne, aby na przemoc domową reagowali także sąsiedzi oraz bliscy ofiar. To pomoże odpowiednim podmiotom skutecznie działać. Bierne przyglądanie się sytuacji na pewno nic nie zmieni, a jeden sygnał może pomóc uniknąć tragedii.

asp. Joanna Golus 

Powrót na górę strony