Aktualności

PODSUMOWANIE WCZORAJSZYCH DZIAŁAŃ „NIECHRONIENI UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO”

Data publikacji 23.03.2023

Wczoraj na terenie powiatu białobrzeskiego prowadzone były działania „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”.

Akcja miała na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. W ramach działań policjanci kontrolowali stosowanie się do przepisów ruchu drogowego zarówno przez niechronionych uczestników, jak i kierowców. Tego typu działania prowadzone są cyklicznie, aby wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym - zwłaszcza na przestrzeganie przepisów związanych z korzystaniem z dróg przez pieszych. Niestety nie wszyscy stosowali się do obwiązujących przepisów w tym zakresie.

Podczas akcji policjanci ujawnili 33 wykroczenia, w tym 17 popełnionych przez pieszych oraz 16 popełnionych przez kierujących. Wystawiono łącznie 29 mandatów karnych i 4 pouczenia.

Piesi otrzymali mandaty i pouczenia za przechodzenie przez jezdnie w miejscu niedozwolonym. Natomiast kierujący najczęściej zostali karani za przekroczenie prędkości w rejonie przejść dla pieszych.

Apelujemy do wszystkich użytkowników dróg o przestrzeganie przepisów oraz zachowanie ostrożności i rozwagi podczas poruszania się po drodze.

Powrót na górę strony