Aktualności

POLICJANTKA ROZMAWIAŁA Z UCZNIAMI O ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ NIELETNICH

Data publikacji 06.02.2023

Policjantka z białobrzeskiej komendy spotkała się z uczniami klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Białobrzegach , aby uświadomić im, jaką odpowiedzialność mogą ponieść w przypadku popełnienia czynu karalnego.

Policjantka zajmująca się profilaktyką w białobrzeskiej komendzie spotkała się z uczniami klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Białobrzegach. Funkcjonariuszka rozmawiała z uczniami o odpowiedzialności karnej nieletnich, hejcie i mowie nienawiści.

Policjantka tłumaczyła uczniom, w jakich przypadkach muszą się liczyć z konsekwencjami prawnymi za swoje czyny i jaki to może być rodzaj kary. Mundurowa przekonywała zebrana młodzież, że nie warto wchodzić w konflikt z prawem w tak młodym wieku, ponieważ będzie to miało negatywny wpływ na ich przyszłość.

Poruszono również temat agresji wśród młodzieży oraz wulgarnego i agresywnego zachowania na terenie szkoły w stosunku do innych uczniów, jak i nauczycieli oraz pracowników szkoły. Policjantka przypomniała uczniom, że nauczyciel jest funkcjonariuszem publicznym, tak samo, jak stróże prawa.

Mowa była również o naruszaniu dóbr osobistych czy wykorzystywaniu wizerunku innych osób, co jest jednym z przejawów demoralizacji nieletnich. Uczniowie dowiedzieli się, że każdy ich ruch w Internecie pozostawia ślad, a sprawcę cyberprzemocy można namierzyć i pociągnąć do odpowiedzialności.
Policjantka omówiła także problem związany z mową nienawiści i wyjaśniła uczestnikom spotkania, jaka jest różnica między hejtem, a mową nienawiści.

Uczniowie z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w spotkaniu. Chętnie odpowiadali na pytania i z zainteresowaniem słuchali prelekcji.

Autor: mł. asp. Ewa Kozyra

Powrót na górę strony