Aktualności

DZIELNICOWY PRZEKAZAŁ MASKOTKI

Data publikacji 19.12.2022

DZIELNICOWY POSTERUNKU POLICJI W RADZANOWIE PRZEKAZAŁ MISIE DZIECIOM Z RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ.

Realizując zadania porozumienia zawartego z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w ramach „Programu mającego na celu zniwelowanie stresu u osób małoletnich dotkniętych problemem przemocy w rodzinie” dzielnicowy podczas wizyt sprawdzających poczucie bezpieczeństwa najmłodszych ofiar przemocy domowej przekazał maskotki (z nadrukiem, na którym zamieszczony jest numer bezpłatnego Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 oraz adres strony internetowej www116111.pl).

Powrót na górę strony